Norsk Vanns fagtreff 2020


Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 10. og 11. mars på Gardermoen. Vi planlegger to dager fylt med interessante og aktuelle vann- og avløpsfaglige tema. 

Fullstendig program finner du her. 

Om programmet

 

Dag 1

Parallell A: «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen»

Krisehåndtering må man være forberedt på og det må øves. Samhandling er et viktig stikkord. Vi går vi inn i temaene kriseledelse, beredskapskommunikasjon og beredskap, og viser hvordan du som vannverkseier kan håndtere disse utfordringene i egen organisasjon. 

Parallell B: «Modellering»

Modellering av vann, avløp og overvann blir stadig viktigere for mange av landets kommuner. På modelleringsparallellen vil kommuner fortelle om status på sine hydrauliske modeller, hvordan de drifter de, bruksområder og veien videre. Videre vil deltakere få høre om morgendagens modelleringsverktøy og et nytt, spennende prosjekt fra NVE innen urbant overvann.  

Parallell C: «Avløp - regulering, behandling, dimensjonering og planer»

På denne parallellen vil Miljødirektoratet presentere resultatene fra myndighetenes tilsynsaksjon på kapittel 13-anlegg. Videre vil en ny Norsk Vann rapport presenteres av Hallvard Ødegaard – «Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg». Deretter vil vi se på en ny utredning som ser på fremtidig slambehandling i Oslo-regionen. 
 

Parallell D: «Koaguleringsforum og UV»

Tradisjonen tro settes det søkelys på erfaringer med drift av koaguleringsanlegg gjennom Forum for sikker, bærekraftig og klimarobust drift av koaguleringsanlegg. 


Dag 2 

Parallell A: «Ledningsnett – nye prosjekter og utfordringer»

Her vil vi få presentert to nye prosjekter fra Norsk Vann innen ledningsnett – «Klassifisering og tilstandsvurdering av kummer» og «Beregning av bærekraftig fremmedvannsnivå». Vi får også høre fra Bømlo Vatn og Avløp om hvordan de har jobbet for å redusere lekkasjene fra 60 til 20 % i løpet av 15 år, og Bergen kommune forteller om hvordan de har gjennomgått sine fjellmagasiner i bolken om utfordringer med vannledningsnett. 
 

Parallell B: «Erfaringer med valg av prosess ved nye vannbehandlingsanlegg»

Denne parallellen vies til erfaringer med bygging og drift av nyere vannbehandlingsanlegg med fokus på prosess. Sentrale personer fra 8 nyere anlegg som er under planlegging, bygging eller har vært i drift i noen år, kommer og deler sine erfaringer. 
 

Parallell C: "Avløp; resipienter, miljøgifter og rensekrav"

Her får vi blant annet presentert to nye Norsk Vann-rapporter, «Mikroplast i avløpsvann og slam» og «Veiledning om forvaltning av nedbørsfelt for overflatevannkilder». Brukerinteresser skal vektlegges sterkere i arbeidet med nye vannforvaltningsplaner, og her får vi innlegg fra Miljødirektoratet og et aktuelt case fra en kommune. 
 

Overnatting

Du må selv ordne med overnatting i forbindelse med fagtreffet dersom du trenger det. På konferansehotellet Quality Airport Hotel Gardermoen kan du bruke bestillingskoden NORSKVANN for å få avtalt konferansepris på 1245 (enkeltrom) og 1495 (dobbeltrom) per døgn inkl frokost.

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 10 mar 2020 08:00
Sluttdato 11 mar 2020 16:00
Kapasitet 300
Antall deltagere 267
Ledige plasser 33
Registrering lukkes tir 03 mar 2020
Lokasjon Quality Airport Hotel Gardermoen
Vi tar ikke imot påmeldinger til dette arrangementet lenger.
Web Analytics