Norsk Vann årskonferanse 2019

Ælvespeilet langs elva 1024x472

Norsk Vann inviterer til Årskonferansen 2019 som i år arrangeres i Porsgrunn 2.-4. september.

2.-4. september samles den norske vannbransjen til Norsk Vanns Årskonferanse og årsmøte på Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer, få oppdatering om siste nytt og bli med på å påvirke vannbransjens utvikling!

Sosial utflukt mandag 2. september

Porsgrunn kommune inviterer til en sosial utflukt mandag 2. september, for de som ankommer før konferansestart. Bli med på en minnerik kanalreise med MS Victoria på vakre Telemarkskanalen. Avreise 16.30 fra Porsgrunn, grillbuffet på Spiseriet, Ulefoss brygge kl. 19.30, retur med buss til Porsgrunn 21.30. Vær tidlig ute med påmeldingen da båten tar maks 140 deltakere - førstemann til mølla gjelder.

Overnatting

Du kan i år velge mellom to hoteller å overnatte på; det nye Comfort Hotel Porsgrunn, og det ærverdige Vic Hotel.

Comfort Hotel Porsgrunn

Pris for enkeltrom pr døgn inkl frokost, tilgang gym kr 1150
Pris pr pers pr døgn i dobbeltrom, frokost og tilgang gym kr 775

Booking av overnatting til Norsk Vanns årskonferanse skjer individuelt. Bookingkode 1145GR000040 oppgis ved bestilling for å få avtalte priser. 
Alle reservasjoner gjøres direkte til resepsjon på telefon 35 19 00 10 eller på epost til co.porsgrunn@choice.no

Det er ved dette hotellet årskonferansemiddagen avholdes.

Vic Hotel

Pris for enkeltrom pr døgn inkl frokost, kr 980
Pris pr pers pr døgn i dobbeltrom, frokost, kr 675

Booking av overnatting til Norsk Vanns årskonferanse skjer individuelt. Bookingkode 168140 oppgis ved bestilling for å få avtalte priser. 
Alle reservasjoner gjøres direkte til resepsjon på telefon 35 56 98 00 eller på epost til booking@vichotel.no.

Program

Mandag 2. september

Porsgrunn kommune inviterer til en minnerik kanalreise med MS Victoria.

 • 16:30: Avreise fra Porselensbrygga med MS Victoria opp Telemarkskanalen
 • 19:30: Grillbuffet på Spiseriet på Ulefoss brygge
 • 21:30: Retur til Porsgrunn med buss

Vær tidlig ute med påmelding da båten tar maks 140 deltakere. Kanaltur og mat koster kr. 500,-. Drikke er ikke inkludert og kjøpes av den enkelte.

Tirsdag 3. september

Plenumssesjon

Digitalisering og fremtidig organisering. Hvordan utvikle vannbransjen for fremtidens utfordringer?
Møteleder: Aslak Bonde, Politisk Analyse

 • 08:00: Registrering, kaffe og utstillingsvandring
 • 09:00: Åpning av Norsk Vanns Årskonferanse 2019 v/ Thomas Breen, direktør i Norsk Vann
 • 09:15: Velkommen til Porsgrunn v/ Robin Kåss, styreleder i Norsk Vann og ordfører i Porsgrunn kommune
 • 09:30: Det digitale samfunn - trusler og muligheter? v/ Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge
 • 10:00: Hvordan kan Svenskt Vatten vise vei for norsk vannbransje innenfor innovasjon, organisering og kompetanseutvikling? v/ Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
 • 10:30: Kaffe og utstillingsvandring
 • 11:00: Fristilling i form av selskapsorientering og økt autonomi fører til økt innovasjon v/ Harald Torsteinsen, professor Norges Arktiske Universitet, campus Harstad
 • 11:30: bedreVANN 2018 - lansering av årets resultater og kåring av beste kommune. Hvorfor er vi best - årets bedreVANN-vinner presenterer sine resultater, v/rådgiver Arnhild Krogh, Norsk Vann
 • 12:00: Lunsj
 • 13:00: Utstillingsvandring
 • 13:30: Politisk debatt: Kommunevalg 2019 Et panel bestående av lokale og nasjonale politikere samt ny direktør i Norsk Vann diskuterer aktuelle tema i forkant av kommunevalget v/debattleder Aslak Bonde
 • 14:30: Kaffe og utstillingsvandring
 • 15:00: IWA 2020 v/ Anders Bækgaard, kongresspresident IWA Copenhagen 2020
 • 15:15: IWA—Hva skal skje fra norsk side? v/ Magnar Sekse og Alexandra Seidinger, IWA Norge
 • 15:30: Inspirasjonsforedrag TBA
 • 16:00: Kaffe og utstillingsvandring

Årsmøte i Norsk Vann

 • 16:30: Registrering til Norsk Vanns årsmøte
 • 17:00: Årsmøte i Norsk Vann

Festmiddag

Middagen starter med aperitif 19:30 og holdes på Comfort Hotel Porsgrunn.
Toastmaster er Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

Onsdag 4. september

Parallell A: «Business as usual» er ikke bærekraftig – hvordan øke omstillingstakten i vannbransjen med fokus på innovasjon, kompetanse og organisering?

Møteleder før lunsj: Assisterende direktør Yngve Wold, Norsk Vann
Møteleder etter lunsj: Stabsleder Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

 • 08:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 08:30: Investeringsbehovet i vann- og avløpsinfrastruktur er formidabelt—ny kunnskap for smartere investeringer v/Stian Bruaset, doktorgradskandidat 2015 – 2018
 • 09:00: Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal styrke innovasjonsevnen og verdiskapingen i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Løypemelding fra et pågående SFI (Klima 2050) og et planlagt SFI (WIN) v/ Edvard Sivertsen, seniorforsker SINTEF og Vikas Thakur, professor NTNU
 • 09:30: Hvordan kan offentlige anskaffelser i større grad bidra til innovasjon og til det grønne skiftet? v/ Hans Olaf Delviken og Johan Englund, seniorrådgivere Difi
 • 10:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 10:30: Nasjonalt kompetansesenter for vanninfrastruktur. Vannbransjen samlet seg i 2014 om et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi. Hvor er prosjektet i dag fem år etter, og hvilke tjenester kan vannbransjen forvente seg når senteret åpner? v/ Sigurd Grande, avdelingsdirektør Oslo kommune og styreleder
 • 10:50: Hvordan står det til med kompetanse innen drift? v/ Thomes Trømborg, daglig leder NRV / NRA IKS
 • 11:10: Hvordan gi fagopplæringen i vannbransjen høyere status? v/ Trond Kaulum, hovedlærer Norsk Vann
 • 11:30: Lunsj
 • 12:30: Utstillingsvandring
 • 13:00: Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene—hva ønsker vi å oppnå? v/ Morten Finborud, adm. dir Hias IKS og leder i arbeidsgruppen
 • 13:10: God kommunal eierstyring etter ikrafttredelsen av ny kommunelov v/ Vibeke Resch-Knudsen, kommunerådgiver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • 13:40: Nye Drammen kommune—Vann og avløp som del av nytenkning, stedsutvikling og innbyggermedvirkning i ny storkommune. Kommunesammenslåing i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, v/ Einar Jørstad, direktør for kultur, by- og stedsutvikling i nye Drammen kommune
 • 14:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 14:15: Overvannshåndtering og samarbeid med kommunene v/ Halvard Berg, seniorrådgiver NVE
 • 14:40: Kommunens roller, rettigheter og fremgangsmåter i private utbyggingsområder. Hva er kommunens handlingsrom og hvilke krav kan stilles til utbyggerne i utbyggingsavtaler? Presentasjon av ny Norsk Vann rapport, v/ Torhild Skoge, jurist i Sweco
 • 15:00: Avslutning og hjemreise

Parallell B: Sikker vannforsyning og fremtidens avløpstjenester

Møteleder før lunsj: Avdelingsleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann
Møteleder etter lunsj: Rådgiver Arne Haarr, Norsk Vann

 • 08:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 08:30: Oppdaterte råd til vannverk ved trykkløst nett—bør kokeråd baseres på en «føre var» holdning? v/ Susanne Hyllestad, seniorrådgiver Folkehelseinstituttet
 • 08:50: Anbefalinger om koking av drikkevann etter avstenginger – Bærum kommunes rutiner ved trykkløst nett v/ Lisbeth Sloth, overingeniør Bærum kommune
 • 09:05: Hvor mye informasjon ønsker og forventer jeg som forbruker? Hva er riktig mengde informasjon om vannkvalitet og koking? Våre abonnenter ønsker å ta egne valg. Hvordan setter vi dem i best mulig stand til å opptre fornuftig? v/ Vidar Ullenrød, styreleder i Vestfold Vann IKS, med bred egen kommunikasjonsbakgrunn
 • 09:25: Diskusjon: Bør alle kommuner nå gå ut med kokeråd basert på en «føre var» holdning? Er det nyanser i dette bildet? Veien videre? Diskusjon med salen og foredragsholdere.
 • 09:40: UV – hvordan forstå og forholde seg til forskjeller i anleggskapasiteter ut fra amerikansk eller europeisk norm? Gjennomgang av anbefalinger fra et Norsk Vann prosjekt v/ Kjetil Furuberg, avdelingsleder Norsk Vann
 • 10:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 10:30: Planlegging og dimensjonering av nødvannsforsyning. Presentasjon av Norsk Vann rapport og om forståelse av ansvarsfordeling mellom vannverk og kommunen v/ Kjetil Furuberg, avdelingsleder Norsk Vann
 • 10:50: Hvordan få helseforetakene til å forstå utfordringene med nødvann? Eksempel fra Drammen v/ Live Johannessen, virksomhetsleder Vann og avløp Drammen kommune
 • 11:05: Erfaringer med etablering og drift av nødvannsforsyningsløsninger. Nødvannssamarbeidet i Vestfold v/ Roger Herstad, Avdelingsleder VA Tønsberg kommune Bydrift
 • 11:20: Diskusjon rundt følgende tema; ansvarsforhold vannverk - kommunal beredskapsorganisasjon og nødvann til sykehussektoren
 • 11:30: Lunsj
 • 12:30: Utstillingsvandring
 • 13:00: Utredning om overvann fra Miljødirektoratet v/Elin Riise, Norsk Vann. Miljødirektoratets utredning om overvann; definisjoner, gebyr og forholdet til abonnenter
 • 13:30: Forskningsprosjektet Recover nærmer seg slutten – hva vil være de viktigste resultatene for den norske avløpsbransjen? v/Herman Helness, SINTEF
 • 14:00: Kaffe og utstillingsvandring
 • 14:15: YARA engasjerer seg nå i hele verdikjeden fra jord til bord – og tilbake igjen. Hvilken rolle kan avløpsbransjen spille i den sirkulære økonomi? v/ Vibeke Rasmussen, YARA
 • 14:40: EUs avløpsdirektiv er under evaluering, og skal trolig revideres. Hvilken betydning kan dette få for oss? v/ Arne Haarr, rådgiver Norsk Vann
 • 15:00: Avslutning og hjemreise

Parallell C: Befaringer

 • 08:00: Ledningsnettprosjekt i Porsgrunn kommune
  Porsgrunn kommune rehabiliterer 8 km med gammel forspent betong hovedvannledning (Premo) med dimensjoner 800 mm og 600 mm. Dette utføres ved inntrekning av PE-rør og etablering av PE-kummer.
  Etter innledning i sal 3, drar vi til anleggsplassen i buss, hvor vi vil vise pågående inntrekning, ferdig montert PE vannkum og spesialdeler i PE som benyttes på anlegget.
 • 11:30: Lunsj
 • 12:30: Utstillingsvandring
 • 13:00: Nytt vannbehandlingsanlegg i Skien kommune
  Steinvika vannverk har Nordsjø som vannkilde og er et fjellanlegg med kapasitet 1600 m3/t. Vannbehandlingen er blant annet filtrering i marmorsand, biofiltrering og ozonering. Anlegget leverer til ca. 50 000 personer
 • 15:00: Avslutning og hjemreise

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 03 sep 2019 08:00
Sluttdato 04 sep 2019 16:00
Kapasitet 300
Antall deltagere 181
Ledige plasser 119
Registrering lukkes 15 aug 2019 23:55
Lokasjon Ælvespeilet

Kart

Web Analytics