Fagtreff våren 2019


På dag 1 av vårens fagtreff arrangeres en fellessesjon, i tillegg til en egen parallell om UV-desinfeksjon for spesielt interesserte. Dag 2 er inndelt i tre ulike paralleller. Nytt fra våren 2019 er en egen parallell om kommunikasjon og kundeservice i vannbransjen. Dette er det opprinnelige nettverkstreffet for kommunikasjon og kundeservice som vanligvis blir arrangert på høsten, som nå er blitt en del av fagtreffet.

For å optimalisere utbyttet og gjøre det så oversiktlig som mulig har alle parallellene på dag 2 felles pauser og felles lunsj. Slik kan du ”shoppe” mellom de ulike parallellene og få et høyt faglig utbytte. For å få riktig størrelse på de ulike rommene, er vi likevel avhengig av at du krysser av for de parallellene du antar du vil tilbringe mest tid på.

Overnatting

Du må selv ordne med overnatting i forbindelse med fagtreffet dersom du trenger det.

Program

Programmet finner du her.
Her kan du lese mer om de ulike parallellene: 

Dag1

Parallell A: «En bærekraftig organisering av vannbransjen»
På fagtreffets første dag setter vi søkelyset på vannbransjens organisering med tema som regulering, effektivitet og bærekraft. Med bl.a. lansering av Norsk Vann rapporten om organisering og regulering i andre land, regionalt samarbeid, evaluering av bestiller/utfører-modell og bærekraftig organisering på dagsorden. Vi får også presentert to nye rapporter om VA i kommunal planlegging og beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen.

Parallell B: «Ny kunnskap og erfaring med UV-desinfeksjon»
Her presenteres resultatene fra et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Svenskt Vatten om oppdatering av eksisterende UV-veiledning (NV-rapport 164). Siden utgivelsen har det skjedd en utvikling på flere områder. Videre har det vært diskusjon omkring forståelsen av enkelte sider ved sertifiseringsordningene for UV-aggregater, og hvordan dette påvirker dimensjoneringen av anleggene. Aggregat som er sertifisert etter både USEPA standard og europeisk norm, har blitt godkjent med en forskjell i kapasitet på 100 %. Dette skaper stor usikkerhet ved valg av UV-anlegg. Resultater, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet presenteres og drøftes. I tillegg blir erfaringer fra drift av UV-anlegg i Norge og Sverige presentert. 

Dag 2

Parallell A: «Påslipp fra virksomheter og nye rapporter om avløp»
På parallell A den andre dagen bruker vi litt tid på å gå gjennom ny Norsk Vann rapport om påslipp fra virksomheter, og får eksempel på praktisering av påslippsbestemmelser, og hvordan en kommune håndterer oljeholdig avløpsvann. I tillegg presenteres ny veiledning om gebyrbestemmelsene for avløp som avviker fra husholdningsavløp. Siste del av denne parallellen presenteres nye rapporter om primærrensing, om infiltrasjon og veiledning for små avløpsanlegg. 

Parallell B: «Kommunikasjon og kundeservice i vannbransjen»
I første del av denne parallellen vil Norsk Vann-prosjektet «Vannbransjen som kompetanseutviklingsarena» legges fram. I tillegg får vi høre om hvorfor Vestfold Vann IKS vant omdømmeprisen 2018. I neste bolk er temaet beredskap og krisekommunikasjon, her presenteres et nytt studie som ble tilbudt fra høsten 2018: «Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen». Videre er vi så heldige å ha fått sjef for strategisk beredskapskommunikasjon i Bane NOR, Jonette Øyen, til å komme og fortelle om hvordan de jobber med beredskapskommunikasjon, med vekt på omdømmerisiko og beredskaps- eller krisehåndtering. Etter lunsj er det internkommunikasjon som står på programmet, og dagen avsluttes med klart språk i kommunen samt tips og råd om bruk av sosiale medier. 

Parallell C: «Innovasjon i vannbransjen»
I denne parallellen blir det presentasjoner fra kommuner, rådgivere, leverandører og FoU-miljøer, som skal være til inspirasjon for økt samarbeid om teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen. Vi får høre om resultater fra store forskningsprosjekt og om hvordan alle bør tenke på innovasjon i hverdagen. Folkehelseinstituttet presenterer forslag til Vannbransjens Innovasjonsprogram, og vi åpner for diskusjon om hva slags prosjekttyper som bør inkluderes i programmet, så det i størst mulig grad kan bidra til bærekraftige løsninger på vannbransjens utfordringer og til næringsvekst for norske bedrifter.

Medlemmer av Svenskt Vatten får medlemspris på fagtreffet!

Velkommen!

 

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 05 feb 2019 09:00
Sluttdato 06 feb 2019 16:00
Kapasitet Ikke kjent
Antall deltagere 158
Registrering lukkes 31 jan 2019 15:00
Lokasjon Thon Hotel Oslo Airport
Vi tar ikke imot påmeldinger til dette arrangementet lenger.

Kart

Web Analytics