Innføring i NoDig metoder 2020. Nettkurs

Arena for læring og erfaringsutveksling

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg!

Hvorfor et kurs om NoDig metoder? 

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks. butikker/næring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Kursets mål

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.
Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng.

Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig.

Målgruppe(r)

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Undervisningsopplegg

På grunn av koronasituasjonen velger vi å gjennomføre kurset som et nettkurs. Du vil få tilsendt en epost med påloggingsdetaljer i forkant av kursstar

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser (konsulenter, entreprenører) vil delta aktivt med veiledning og råd.

Innhold

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.
Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.

I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Se foreløpig program her

Kursholdere

Espen Killingmo, Sweco (Kursansvarlig)
Borghild Folkedal, Asplan Viak

I tillegg vil enkelte andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene

Varighet

2 dagers nettkurs. I forkant av oppstart vil kursdeltakerne motta en lenke til kurset. 

Pris

Kursavgift på 8500,- (medlemspris Norsk Vann og/eller SSTT). Ikke medlemmer 9500,-.

 

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 20 okt 2020 09:30
Sluttdato 21 okt 2020 15:30
Påmelding åpner ons 12 feb 2020
Kapasitet 22
Antall deltagere 12
Ledige plasser 10
Registrering lukkes 21 sep 2020 23:55
Pris per deltager NOK 8 500
Lokasjon Internett

Kart

Web Analytics