Bestillerkurs rørinspeksjon

Rørinspeksjon-Norge (RIN) inviterer til kurs hvor temaet er bestilling av rørinspeksjon. Kurset tar blant annet for seg bakgrunn for rørinspeksjon, en kort innføring i inspeksjonsrutiner, hvordan man planlegger og bestiller en rørinspeksjon og hvordan man kan bruke resultatene og presentere dem i kartverk. Det gis også eksempel på beskrivelse for rammeavtale av rørinspeksjon.

NB! Foredragene vil kunne lastes ned i forbindelse med kurset. Man må m.a.o laste ned og ta med egen PC om man ønsker å ha tilgang til foredragene under kursets gjennomføring

Målgruppe for kurset er bestillere og mottakere av rørinspeksjon som ønsker å øke sin kompetanse rundt dette

Kursavgift:

Kursavgiften dekker kurs med lunsj og kaffepauser. Rørinspeksjon-Norge forbeholder seg retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte deltakere, og er ikke ansvarlig for evt.kostnader deltakerne måtte ha for utlegg av flybilletter etc. De av deltakerne som måtte ha behov for overnatting, må bestille/betale dette selv.

Kursavgift:

2000,- kr per deltaker for RIN-medlemmer

3000,- kr per deltaker som ikke er RIN-medlemmer

Påmeldingen er bindende og ved manglende fremmøte faktureres full deltakeravgift

Påmelding:  Pr e-post: post@rin-norge.no

Se fullstendig program og informasjon her

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 28 jan 2020 09:00
Sluttdato 28 jan 2020 15:30
Kapasitet Ikke kjent
Lokasjon Thon Hotel Oslo Oslofjord

Kart

Web Analytics