Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen 2018

Norsk Vann har gått sammen med Høgskolen Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen. Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb.

Hensikten er å bidra til at vannverk, avløpsselskap og de kommunale VA-etatene over hele landet står best mulig rustet til å håndtere større uforutsette hendelser. Som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann levert til enhver tid.

Studiet gir deg økt kompetanse på beredskap og krisehåndtering, tilgang til operative verktøy og et faglig nettverk. Det setter deg i bedre stand til å gjøre en god jobb – og innfri drikkevannsforskriftens lovpålagte krav om oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner og jevnlige øvelser.

Målgruppe

Studiet er skreddersydd for ansatte i vannbransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere og kommunikasjonsrådgivere i vann- og avløpsetater og vann- og avløpsvirksomheter.

Hvis du er interessert eller har spørsmål ber vi deg ta kontakt med Lene Veraas  eller Thomes Trømborg.

Mer informasjon om studiet—og søknadsskjema finner du hos Høgskolen Innlandet.

Søknadsfrist er 15. august.

Arrangementsdetaljer

Arrangementsdato 12 sep 2018 09:00
Sluttdato 12 sep 2018 16:00
Kapasitet Ikke kjent
Lokasjon Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

Kart

Web Analytics