Gode råd for vannsparing

hagevanning
 
Noen vannverk kan oppleve kapasitetsproblemer nå som sommervarmen, i hvert fall i store deler av landet, er her for fullt. Norsk Vann har laget noen råd om vannsparing og hagevanning.
 
I Norge er vi velsignet med mye vann fra naturens side, og vannverkene sørger for å produsere og levere godt drikkevann ut til befolkning og næringsliv 24 timer i døgnet året rundt. Normalt er det tilstrekkelig med vann til alle formål, men enkelte vannverk kan særlig få kapasitetsproblemer i de varme sommerukene. Dette kan skyldes lite nedbør, begrenset vannbehandlingskapasitet og mye hagevanning.
 
Når det gjelder situasjonen og eventuelle vanningsrestriksjoner i eget område: Følg med på kommunens/vannverkets hjemmesider og i lokal presse.
 
Her følger noen generelle råd om vannsparing og om hagevanning:
 
Råd om vannsparing
Råd om hagevanning
 
Her kan du lese en kronikk signert direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, om temaet. 

Utskrift

Web Analytics