Markering av Verdens Vanndag

Krohn Traaseth

82 personer fra vannbransjen, skoleelever, studenter, næringsliv og politikere var samlet i Forskningsparken på Blindern for å markere Verdens Vanndag. Et variert program med gode foredragsholdere, debatt og utdeling av priser satte rammen for dagen. Vann og arbeidsplasser er tema for markeringen i 2016.

Innovasjon

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, åpnet dagen med å sette fokus på innovasjon i vannbransjen og arbeidsplasser.

- Dette er som å snakke til menigheta, var det første Krohn Traaseth sa til forsamlingen.

Hun trakk frem nøkkeltall for antall ansatte i bransjen, omsetning siste år og behovet for store investeringer i nær fremtid. Hvem skal snakke vannbransjens sak når den er underlagt 11 departementer spurte hun forsamlingen. Svaret ble hengende i luften.

Innovasjon – automatisering og robotteknologi – ble nevnt som viktig for vannbransjen. Omstilling krever modig lederskap. De største investeringene senere år er gjort i oljenæringen og i eiendom. Rent vann og vannbehandlingsteknologi er viktige innovasjonsområder fremover. Klarer norsk vannbransje å levere vår kompetanse på vann? Alt som skjer ute i Nordsjøen er den største inkubatoren i Norge. I oljenæringa har det blant annet produsert verdens største pensjonsfond og teknologiutviklingen kan bruke i mange andre næringer. Vannbransjen er viktige i det grønne skifte. Det er viktig å spørre seg om hva vi i Norge kan konkurrere på i fremtiden, sa Krohn Traaseth.

Hun påpekte også at vannbransjen har vært flinke til å utvikle klynger. Det er viktig at disse klyngene og deres arbeid vises frem. I 2016 er det viktig å vise en tydelig retning og bransjen må vise hvordan vi løfter næringen. Arbeidet og innovasjonen i vannbransjen må tilgjengeliggjøres avsluttet sjefen i Innovasjon Norge.

Finalistene

Fakta om vann og arbeidsplasser

Under markeringen ble det vist flere fakta om vannet i verden og arbeidsplassene denne ressursen skaper. 70 % av verden består av vann. 3 % av dette er ferskvann. Og 0,003 % av ferskvannet er lett tilgjengelig for folk. Utfordringen er at befolkningsøkning ikke gir økte vannressurser. Kampen om vannet blir større. 1,5 milliarder mennesker har en jobb hvor vann på en eller annen måte er viktig. Hvert år dør 2 millioner personer i arbeidsulykker, 17 % av disse (340.000) dør av ulykker forårsaket av vann. Dette er på grunn av dårlig vannkvalitet, dårlig hygiene, sanitære forhold og mangel på kunnskap.

Trendene for teknologisk utvikling i vannbransjen er:

-       Energieffektivisering

-       Biogass

-       Gjenbruk av vann

-       Utfasing av kjemikalier

-       Økt bruk av IKT

Paneldebatt

Politisk debatt

Et panel bestående av stortingspolitikerne Stein Erik Lauvås (Ap) og Iselin Nybø (V), Arne Borgersen (Innovasjon Norge), Erland Buøen (Vannklyngen), Per Sandberg (Ekspertuvalget for grønn konkurransekraft), Sverre Olav Gjerløw (Cowi AS) og Toril Hofshagen (Norsk Vann) drøftet temaet arbeidsplasser i vannbransjen til slutt i programmet.

Stein Erik Lauvås innrømte at politikerne ikke har klart å gjøre jobben sin for å nå målene i vanndirektivet, og at nasjonale myndigheter må ta et større ansvar i vannbransjen. Utvikling av forskning og innovasjon vil gi flere arbeidsplasser mener Lauvås. Kollega fra Stortinget Iselin Nybø påpekte viktigheten av å få på plass flere studieplasser, fokus på realfag og utfordret bransjen til å fortelle alle om hvor spennende det er å jobbe med vann.

Arne Borgersen fra Innovasjon Norge mente at det mangler en overordnet organisering for vannbransjen. Det var flere som etterlyste en egen vannminister som kan ha hovedansvaret for alt arbeidet på vannområdet, som i dag er spredt på 11 departement. Også direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, etterspurte en statsråd som stod frem og tok mer ansvar for vannet. Hun mente også at vi trenger politikere som viser mer ambisjoner og gir bransjen et enda bedre rammeverk.

Pollenvannet

Norsk Juniorvannpris

Utdeling av Norsk Juniorvannpris ble delt ut på konferansen og vinnerne for 2016 ble elever fra klasse 10E ved Ski ungdomsskole med temaet ”Hvorfor er Pollenvannet spesielt?”. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra prisutdelingen og oppgavene som konkurrerte.

 

Utskrift

Web Analytics