Norsk Vanns webunivers

Businessman hand browsing internet websites on his laptop

Norsk Vanns webunivers består ikke bare av norskvann.no.

Til sammen er vi involvert i 8 webber med ulikt innhold for ulike brukergrupper.

De 7 andre er:

VA-jus
På va-jus.no finner du rettskilder, tematisk utdyping av sentrale juridiske spørsmål og hjelpemidler til bruk på vann- og avløpsområdet.

Vannkunnskap
Vannkunnskap.no er en kunnskapsportal hvor målgruppen spenner fra barn i barnehagen, via elever i grunnskole og videregående utdanning til studenter på høyere utdanning. Den henvender seg også til ansatte i vannbransjen som jobber med rekruttering.

Under vannkunnskap finner du:
VA-yngre
Jobb med vann
traineeVANN
Norsk Juniorvannpris

NORDIWA
Nettstedet for nordisk avløpskonferanse.

bedreVANN
Nettportalen for Norsk Vanns verktøy for å måle og vurdere tilstand for vann- og avløpstjenestene.

VAnnforsk
Nettportalen for foreningen VAnnforsk, som arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden.

VISK
Rapporteringswebben til et treårig EU-prosjekt som handlet om å forebygge virussmitte i drikkevann.

I tillegg nevnes et par webber hvor driften gjøres av Norsk Rørsenter. De er:

VA-norm
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entreprenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg.

VA/Miljø-blad
Veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger».

Utskrift

Web Analytics