Profileringsmateriell

Norsk Vann har utarbeidet profileringsmateriell som du kan benytte i markedsføringen av VA som fag, arbeidsplass eller til ren informasjon.

Ved bruk av profileringsmateriell utarbeidet av Norsk Vann, betinger det at Norsk Vann sin logo er på alt materiell som benyttes. 

Blåboka med powerpointpresentasjoner

Blåboka gir deg innblikk i vannets historie, viktige milepæler, nyttige «visste du at»-fakta og skissering av morgendagens utfordringer. Den forteller historien om hvor viktig vannbehandling og rent vann er for vår velferd. Dokumentet inneholder mange ulike tekster som kan tilpasses egne budskap til egnede målgrupper. I tillegg er det utarbeidet tre powerpointpresentasjoner med budskap skreddersydd for politikere, til rekruttering eller for generell omdømmebygging.
 
 

Drikkevann og DO-kultur: Tegneserier og klistremerker for alle aldre!

Disse tegneseriene og klistremerkene er laget for å bevisstgjøre barn og unge om fordelene av å drikke vann ˗ og gi de et bevisst forhold til hva som skal i do. Samtidig får alle lesere faktainformasjon om vann- og avløpsbehandling. Materiellet er supert å dele ut til skoleklasser, enten som et ledd i undervisningen eller ved besøk på et eller flere kommunale anlegg.

Kommuner, vann- og avløpsverk og andre interesserte kan bestille opptrykk av tegneseriene og klistremerkene. Det er også mulig å få egen logo på første side av tegneseriene. Er du interessert, ta kontakt med Tone Bakstad.

 

Her er nedlastbare filer av profileringsmateriellet:

Utskrift

Web Analytics