Bransjenorm for avløpsslam

 

Norsk Vann har utviklet en bransjenorm for slam der visjonen er : "Vi skal gjøre avløpsslam til et foretrukket jordforbedrings- og gjødselsprodukt. Avløpsslam - en naturligdel av kretsløpet". Ved å delta på kurset, som gir en inføring i normen, og etterfølgende implementering går man systematisk gjennom sin internkontroll med fokus på kvalitetssikring i alle ledd. Kommuner/anlegg som implementerer normen får diplom og tilgang på normens logo mv som benyttes som et kvalitetsstempel i markedsføringen internt og eksternt. Nedenfor finner du selve bransjenormen samt dokumenter som er direkte knyttet til normen.

Kommune/selskap

Slamproduksjon (tonn TS/år)
Årlig produksjon i Norge er
ca. 113.000 tonn TS

Har implementert:  
MOVAR IKS 1.620
IVAR IKS 4.260
Larvik kommune 1.000
Sandefjord kommune 960
Gjøvik kommune 2.100
Vestfjorden Avløpselskap (VEAS) 12.850
   
Under arbeid:  
Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) 5.720
Tønsbergfjorden Avløpsutvalg (TAU) 4.700

 

Utskrift

Web Analytics