Beredskap og krisehåndtering på timeplanen

beredskapsstudiet studentene1

Onsdag 11. september gikk startskuddet for nok et år med studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» på Høgskolen i Innlandet på Hamar. Dette er det andre året deltidsstudiet tilbys, og 25 motiverte fagfolk fra vannbransjen har satt seg på skolebenken denne høsten for å lære mer om temaet. Studiet er initiert av bransjen selv. 

Studentene kommer fra hele landet, fra kommuner, interkommunale selskaper, private og kommunale vann- og avløpsselskaper og fra myndigheter som Folkehelseinstituttet. Felles for dem alle er at de ønsker å heve sin kompetanse på beredskap og krisehåndtering.  

Et helt nødvendig studium

Asbjørn Lund, fylkesberedskapssjef i Innlandet, hadde gleden av å åpne studiet. Han konkluderte med at det var på høy tid å få etablert et slikt studium, på bakgrunn av stadig oftere hendelser knyttet til beredskap, også på drikkevannsområdet. 

- Dette studiet bør være etterspurt når det blir enda mer allment kjent, særlig i kommunal sektor, sa Lund. 

I sin velkomsttale til forsamlingen sa Thomas Breen, direktør i Norsk Vann, at det var en glede å se en slik dedikert gjeng, som ønsker å lære mer om temaet. Han mente at bransjen uten tvil har behov for å lære mer om beredskap og krisehåndtering. Dette på bakgrunn av en stadig mer komplisert infrastruktur, mer krevende forbrukere, medier som henger tettere på og potensielt større og oftere trusler i framtida. Han dro også fram viktigheten av å ikke bare være rustet for en vannfaglig krise, men også å kunne håndtere en eventuell kommunikasjonskrise i kjølvannet av en hendelse, noe som hendelsen på Askøy i sommer var et eksempel på. Breen takket Høgskolen i Innlandet for det gode samarbeidet ved opprettelsen av studiet. 

Beredskapsstudiet samarbeidspartnerne

På bildet fra venstre: avdedlingsleder Kjetil Furuberg (Norsk Vann), sikkerhets- og beredskapsrådgiver Lene Veraas (Drammen kommune), dekan Peer Jacob Svenkerud (HiNN), fylkesberedskapssjef Innlandet Asbjørn Lund (Fylkesmannen), direktør Thomas Breen (Norsk Vann) og førsteamanuensis Bjørn T. Bakken (HiNN).

Best på beredskap

Dekan ved Høgskolen i Innlandet (HiNN), Peer Jacob Svenkerud, mente studentene burde ha store forventninger til kurset. 

- Målet vårt er at Høgskolen i Innlandet skal være best og mest relevant i Norge på utdannelse innen beredskap, sa Svenkerud. 

Han sa at studiet er lagt opp slik at det skal oppleves som matnyttig og det skal gi studentene verktøy som man kan ta med seg videre. Norsk Vann ble takket for det gode samarbeidet, og videre ble fylkesmannen takket for støtte til kompetanseheving på området.

Høgskolen tilbyr i dag ulike studier i beredskap, på bachelornivå, mens det jobbes med å etablere en rendyrket mastergrad i emnet. Bjørn T. Bakken, studieansvarlig for dette emnet, informerte om at det ved nok søkere neste år vil bli et påbygningsår. Studiet, som gir 30 studiepoeng, kan videre brukes som poeng i en bachelorgrad i beredskap ved Høgskolen Innlandet på Rena. 

Foredragsholdere fra vannbransjen

Initiativtaker til studiet har vært Lene Veraas, sikkerhets- og beredskapsrådgiver i Drammen kommune og nå VA-faglig ansvarlig for kurset. Sammen med Høgskolens Bjørn T. Bakken og Norsk Vanns Kjetil Furuberg, samt aktører fra NRV/NRA, IVAR IKS og Tromsø kommune, ble ideen videreutviklet i 2017-18. Det resulterte i et studium skreddersydd for vannbransjen. Nå er svært gode foredragsholdere fra vannbransjen, med egne beredskapserfaringer, rekruttert. Dermed ligger alt til rette for et matnyttig studium for de 25 studentene. 

Beredskapsstudiet lene veraas

Lene Veraas fra Drammen kommune er en av initiativtakerne til studiet og VA-faglig ansvarlig. 

 

Utskrift

Web Analytics