Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

kurs kommunalt tilsyn
 
Trenger din kommune mer kunnskap om tilsynsarbeid? Skal du gå i gang med opprydding, kartlegge, sjekke tilstand på anlegg eller følge opp avvik? Da har vi kompetansen som passer for deg. Bli med på tilsynskurs 20. og 21. november i Trøndelag!
 
Siden høsten 2016 har kurset vært gjennomført 17 ganger i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, vannområder og Driftsassistanser. Nærmere 370 deltakere har tatt kurset til nå, og tilbakemeldingene har vært gode. Kurset har også hatt deltakere fra renovatørfirma som tømmer slam fra mindre avløpsanlegg på oppdrag for kommunen. Deltakerne fra denne gruppen oppfordrer andre kollegaer til å delta. 

For mer info om dette kurset, se her.

 

Utskrift

Web Analytics