Kurs: Innføring i NoDig metoder på Gardermoen

nodig metoder

Er du interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering, NoDig? Norsk Vann tilbyr, i samarbeid med SSTT, kurset Innføring i NoDig metoder 12. og 13. november på Gardermoen.

Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.
 
Du kan også lese et intervju med to tidligere deltakere på kurset, i siste utgave av Vannspeilet. Se side 40 i utgave 2/2019.
 
 
 

Utskrift

Web Analytics