Første kull i vannberedskaps-studiet snart uteksaminert

beredskapsstudie forelesning

Studentene i det nyopprettede studiet "Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen" deltok på sin siste studiesamling på Hamar 4. til 5. april. Fra høsten etableres studiet som fast tilbud. I tillegg etableres et nytt pilotstudium for et andre påbyggingsår.

På bildet: Tre motiverte og lærevillige studenter på første rad. Fra høyre: Magne Belsvik, Marie Myklatun Krosness og Audhild Leistad. Foto: Lene Veraas

I september i fjor møtte 31 studenter opp til sin første studiesamling i det nyopprettede studiet, som er et samarbeid mellom Norsk Vann og det som heter Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet. 

Det er en god blanding lærevillige personer fra ulike roller i vannbransjen som har deltatt i pilotstudiet, deriblant tre vannverkssjefer, driftsansvarlige, vannkvalitetsansvarlige, beredskapsrådgivere og kommunikasjonsrådgivere i VA-virksomheter og vannverk. En beredskapskoordinator på overordnet kommunenivå er med i studentkullet, i tillegg er Nasjonal vannvakt, Norsk Vann og Mattilsynet representert.

Kriser på timeplanen

Studentene har i løpet av studieåret fått god drill i å drøfte beredskapsutfordringer og kriser gjennom gruppearbeid og miniøvelser. På slutten av høstsemesteret ble det avlagt en gruppeeksamen gjennomført som en ukes hjemmeeksamen. 

Nå jobbes det flittig frem mot en snart forestående innleveringsfrist for vårsemesterets gruppe-semesteroppgave. Deretter gjenstår kun en siste eksamen før 30 studiepoeng og et diplom for gjennomført halvårig høgskolestudium kan innkasseres.

beredskapsstudiet gruppearbeid

Det har vært mange engasjerte diskusjoner rundt bordet under gruppearbeidene i løpet av studiet. Fra høyre: Jan-Ivar Jenssen, Trond Ellefsen, Magne Belsvik, Helge Heimdal, Petter Anfinsen og Tanya Breyholtz. Foto: Lene Veraas

Trenger et beredskapsplanverk som «står seg»

Den virksomheten som er tyngst representert i studiet, er Nedre Romerike Vannverk med sine fire studenter. Daglig leder Thomes Trømborg, som er en av initiativtagerne til studiet, er selv student. For ham er beredskap et viktig fokusområde for vannverket. Så viktig at han oppmuntret tre av sine ansatte til å ta studiet sammen med ham.

– Bakgrunnen for vårt engasjement er behovet for et felles ståsted, å sikre oss at vi har et godt planverk som «står seg» hvis vi skulle oppleve en stor uønsket hendelse hos oss. Da er det viktig at vi er flere som har grunnleggende kompetanse innen beredskapsfaget, og at vi skjønner hverandre i stedet for å snakke forbi hverandre, sier Thomes Trømborg.

Han oppfordrer kommuner og vannverk til å melde på ansatte til studiet. Selv er han veldig godt fornøyd med å ha fått en dypere og bredere kunnskap og forståelse for det komplekse fagfeltet som beredskap er. Og han er klar for å lære mer. Hele «Romeriksbenken» er klar for å ta fatt på påbyggingsåret som starter opp som pilot fra høsten. 

beredskapsstudiet romeriksbenken

Daglig leder ved NRV/NRA, Thomes Trømborg (til høyre), har satt seg på skolebenken sammen med tre av sine ansatte. Her med to av dem, Torgunn Sætre og Geir Havenstrøm. Den fjerde studenten, Monica Gudim, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Lene Veraas

Stor overføringsverdi

Da beredskapskoordinator Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune fikk høre om studietilbudet, valgte han å søke seg inn.

– Det jeg sitter igjen med, er en stor overføringsverdi til øvrige beredskapsfunksjoner i kommunen og min rolle som beredskapskoordinator på overordnet nivå. Det har vært verdifullt å få denne innsikten i sårbarheten i kommunens kritiske infrastruktur som vann- og avløpstjenesten er. Og vi har strenge forpliktelser gjennom lovverket, påpeker han. 

– Det har vært høy kvalitet på forelesningene og pensumet har vært relevant. Den metodikken vi har lært, blant annet innenfor proaktiv stabsmetodikk og ROS-analyser, samt opplæring i krisestøtteverktøyet CIM og tilpasningen til vannbransjen, vil komme til stor nytte, sier han.

Han ønsker å trekke frem at todagerssamlingen med krisekommunikasjon ga høyt utbytte. Her var det mange aha-opplevelser.

– Dette er et nyttig studium ikke bare for ansatte i vannbransjen, men også på overordnet nivå innenfor beredskap i alle kommuner, mener Jenssen.

Et vellykket samarbeid

Det er Handelshøgskolen i Innlandet, Campus Rena, som har vært ansvarlig for den akademiske gjennomføringen og formalitetene i dette bransjefaglige studiet. Studieansvarlig Bjørn Bakken er fornøyd med samarbeidet med Norsk Vann gjennom dette studieprosjektet, fra idéen ble født for knappe to år siden, og videre til planlegging og gjennomføring.  

– Dette har vært et flott studieår med lærevillige studenter som har hatt god progresjon gjennom hele programmet. Det har vært jobben min som studieansvarlig å sørge for en god balanse mellom teori og praksis, sier han.

Arbeidsgruppen bak studiet, som består av representanter fra Norsk Vann, Drammen og Tromsø kommune, samt Nedre Romerike Vannverk, har dratt veksler på høyt kompetente fagfolk i undervisningen. Personell med spesielt ansvar for sikkerhet og beredskap innen vannbransjen eller andre deler av beredskaps-Norge, har delt av sine erfaringer gjennom presentasjoner av relevante «case». 

– Når vi nå lanserer et påbyggingsår med nye 30 studiepoeng, gleder jeg meg til å ta fatt på undervisningen igjen fra høsten av. Får vi nok påmeldte til påbyggingsåret, vil år 1 og 2 gå parallelt, sier Bakken.

Ønsker du å vite mer om studiet? Se informasjonsfolder her. Påmeldingsfrist er 15. juli.

Les mer om studiet på Høgskolens nettsider.

beredskapsstudiet forelesere

Tre av foredragsholderne ved beredskapsstudiet: Fra høyre: Studieansvarlig Bjørn Bakken ved Høgskolen i Innlandet, Campus Rena, Mathias Johnsen fra DSB/NUSB og Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Foto: Lene Veraas

beredskapsstudiet vr briller

Student Olav Vatn med VR-briller under testing av virtuelt krisehåndteringsverktøy. Foto: Lene Veraas

 

 

Utskrift

Web Analytics