Ledningsnett på fagtreffet

lekkasje foto Rene A Dupont GVD

Ledningsnett både på vann og avløp er tema på dag 2 under fagtreffet i mars. Vi har tatt for oss noen av utfordringene vi står overfor med fornyelsesbehov, lekkasjereduksjon og bruk av ny teknologi.  

Foto: Rene A. Dupont GVD

I parallellen vil vi få presentert to nye prosjekter fra Norsk Vann innen ledningsnett– det er «Klassifisering og tilstandsvurdering av kummer» og «Beregning av bærekraftig fremmedvannsnivå».  Vi får også høre fra Bømlo om hvordan de har jobbet for å redusere lekkasjene fra 60 til 20 % i løpet av 15 år, og Bergen forteller om hvordan de har gjennomgått sine fjellmagasiner i bolken med utfordringer vannledningsnett.

NVE kommer for å fortelle mer om overvannsprosjektet de har startet og hva kommunene kan forvente av bistand fra dem. Vi får også høre mer om hvordan planlegge VA-anlegg i krevende terreng med kvikkleire og nærhet til vassdrag. 

Hvordan skal vi få opp fornyelsestakten har vi utfordret forskningsmiljøene til – her får vi høre om hvordan de ser for seg framtidsløsningene for mer effektiv fornyelse med bruk av AI og bildegjenkjenning blant annet. 

For å se hele programmet og melde deg på, følg denne lenken.

 
 
 

Utskrift

Web Analytics