Ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng

Vanndråpe

Eiere av tunnelbasseng for drikkevann har etablert en prosjektgruppe som har til hensikt å utvikle en fjernstyrt enhet til å utføre oppgaver inne i fjellbasseng. I hovedsak å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte. Prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt av Bergen Vann KF, Norsk Vann og flere andre kommuner, i samarbeid med NHO/KS Nasjonalt Program for leverandørutvikling.
 
Markedet er stort for rengjøring av tunnelbasseng. En undersøkelse fra VA i Bergen viser at det i løpet av de 7 siste årene er rengjort 8 fjellbasseng av totalt 24. Dette arbeidet har kostet ca. 10 MNOK og 90 % av kostnaden er knyttet til sikring i forkant av rengjøringen. Det synes derfor å være klart at eiere av slike basseng kan spare både tid og penger på å finne en mer effektiv løsning for dette arbeidet. En indikasjon basert på opplysninger fra 10 kommuner viser et samlet volum for disse kommunene på 700.000 m3 vann i fjellbasseng og total tunnellengde på kanskje 50.000 lm.
 
Pilotprosjektet blir styrt av et arbeidsutvalg satt sammen av representanter fra interesserte kommuner og vannverkseiere.
 
Kunngjøring av konkurransen er lagt ut på Doffin og TED.
 
14. mai arrangeres en dialogkonferanse på Svartediket vannbehandlingsanlegg i Bergen. Her vil seks kommuner i felleskap presentere sitt behov for leverandørmarkedet. Dette er Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Bærum.
 
For påmelding til konferansen, send e-post til Ole Dan Lundekvam i Bergen Vann KF innen 7. mai.
 
For mer informasjon, se dette notatet.
 

Utskrift

Web Analytics