KOSTRA-tallene: God kvalitet på drikkevannet

Skjermbilde2

SSB har publisert sin årlige statistikk for kommunal vannforsyning. 

99,5 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk i 2019 drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Det er en bedring på et halvt prosentpoeng sammenlignet med 2018-tallene.
 
- 84,4 prosent av befolkningen, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. 
 

KOSTRA2020

Kilde: Statistisk sentralbyrå
 
I 2019 hadde 96 prosent av de om lag 1100 kommunale vannverkene i Norge en beredskapsplan for å håndtere ulike typer «uønskede hendelser». Det er en liten oppgang fra året før. Det har også vært gjennomført flere beredskapsøvelser i løpet av året – fra 39 i 2018 til 42 i 2019. 
 
Eksempler på uønskede hendelser er akutt forurensing av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere og annen teknisk svikt i forsyningen. Alle vannverk, bortsett fra de aller minste, skal ha beredskapsplaner for å håndtere dette. Det er stort sett de minste vannverkene som mangler beredskapsplan for uønskede hendelser. 

Lav fornyingsgrad bekymrer

Den gjennomsnittlige fornyingen av det kommunale vannledningsnettet er stort sett uforandret, og ligger på 0,7 prosent for den siste treårsperioden. 
 
- Det er for lite i forhold til å ta igjen etterslepet, og kan gå ut over kvaliteten i vannforsyningen, advarer Breen. Vannbransjen må få opp investeringstakten betydelig de neste 20 årene for å møte de behovene vi har. 
 
Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Hver tredje liter forsvinner

En annen statistikk som bekymrer er lekkasjene fra vannledningene. 691 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk ble sendt ut på ledningsnettet i 2019. Beregninger viser at omtrent hver tredje liter av dette forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.
 
- En lekkasjegrad på nesten 31 prosent er for høyt. I en Norsk Vann rapport fra 2018 har vi beregnet at lekkasjene fra ledningsnettet bør ned mot 20 prosent for å være bærekraftig, forklarer Breen. Vi vil aldri kunne nå nivået til f.eks. Danmark som har enklere grunnforhold, enklere topografi og mange abonnenter per kilometer ledning, men det er viktig at hver kommune finner sitt bærekraftsnivå for lekkasjer, poengterer han. 
 
Det ble i 2019 gjennomført i underkant av 3 700 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet. Det tilsvarer nesten én reparasjon pr 10. kilometer med vannledning. I gjennomsnitt var hver av oss uten vann i 40 minutter i 2019, der det meste hadde sin årsak i planlagte avbrudd fra kommunens side, blant annet til reparasjoner av lekkasjer. 
 
 

Utskrift

Web Analytics