Arrangementsbetingelser

Følgende betingelser gjelder:

Kurs

Ved avmelding mindre enn 2 uker før kursstart, eller ved manglende frammøte, faktureres 1/2 kursavgift for hele kurset. Dette gjelder ikke hvis Norsk Vann får fylt opp kursplassen eller det fremlegges sykmelding fra lege. Kan man av personlige årsaker ikke delta på kurset, anbefales at plasssen overtas av en annen person fra egen organisasjon.

Norsk Vann tar forbehold om at kurs kan avlyses eller flyttes dersom deltakerantallet blir for lavt.

Øvrige arrangementer

Ved avmelding etter påmeldingsfristen eller ved manglende frammøte faktureres faktisk påløpte kostnader.

Utskrift

Web Analytics