NORDIWA 2021 – call for abstracts!

SV NORDIWA 2021 A4 3 1
 
NORDIWA – nordisk avløpskonferanse - arrangeres i Gøteborg 28.-30. september 2021. Konferansen vil gjennomføres både fysisk og digitalt. Vi minner om fristen 28. januar 2021 for å sende inn sammendrag av foredrag (abstracts). 
 
NORDIWA er den ledende nordiske konferansen for praktikere, ledere og operatører, byplanleggere, forskere, ingeniører, rådgivere og andre med interesse for avløpshåndtering, overvannshåndtering, vannmiljø og klimatilpasning i Norden. Sammendrag av foredrag til konferansen (abstracts) kan nå sendes inn, og siste frist er 28. januar 2021. 

Temaer på konferansen

Temaene du vil høre mer om på konferanse er Klimatilpasning, Utslippskutt, Bærekraftig overvannshåndtering, Energieffektivitet, Klimagassutslipp og klimaambisjoner, Produksjon og bruk av biogass, Avløpshåndtering, Behandling av overløp, Behandling av avløpsvann, Behandling av avløp fra spred bebyggelse, Sirkulær økonomi, Slamhåndtering, Ressursgjenvinning, resirkulering og gjenvinning av næringsstoffer, Gjenbruk av avløpsvann, Systemeffektivitet, Mikroforurensninger og mikroplast, FNs bærekraftmål og avløpsvann, Ledelse, styring, benchmarking og nytt regelverk, Digitalisering, Hva lærte vi fra håndtering av Covid-19-pandemien, Risikostyring, Krisehåndtering og Kommunikasjon med kunder.
 
Les mer på NORDIWAs hjemmeside
 
Send inn sammendrag av foredrag her    
 

IWA World Water Congress & Exhibition utsatt

IWA World Water Congress & Exhibition i København, som var planlagt gjennomført i 2021, er nå utsatt til 11.-15. september 2022 i følge IWA, DANVA og IWA Danmark. 
Nærmere informasjon om dette vil følge senere. 
 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics