Nordic Smart Water Solutions brosjyre lansert

brosjyre smartwatersolutions

DANVA, Norsk Vann, Svenskt Vatten og FIWA presenterte eksempler på smarte digitale vannløsninger på Amsterdam International Water Week denne uka.

Hva betyr digitalisering og smart water for vann- og avløpsvirksomheten i kommunene og selskapene i Norden? Hvordan kan vi arbeide med digitalisering, slik at det bidrar best mulig for å løse kommunenes oppgaver innen vann og avløp? Det er utgangspunktet for en brosjyre som de fire bransjeorganisasjonene i Norden har utarbeidet med støtte fra Nordic Innovation, som ligger under Nordisk Ministerråd. 

I brosjyren er det presentert 8 ulike prosjekter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Brosjyren kan lastes ned her.

I Amsterdam ble det som en del av konferansen avholdt en workshop den 5. november hvor et prosjekt fra hvert av landene ble presentert. 

  • Skanderborg Forsyning bruker smart teknologi for å redusere overløpsutslipp og bli bedre til å prioritere innsatsen.
  • Bergen kommune har utviklet Lungegården datasjø, for lagring av data. Hvert minutt lagres data fra 13 000 sensorer fra VA-systemet slik at de kan brukes for å for bedre tilgang til dataene på tvers av avdelinger i Bergen kommune. Dataene er også tilgjengelige for innbyggerne og for selskap som kan gjøre nytte av dataene.
  • Tampere Water har forbedret sin vannforsyning basert på et smart system med real-time management av data, som også er gjort tilgjengelig for forbrukerne via en web-applikasjon.
  • I Gøteborg og det sydlige Sverige arbeider de med klimatilpasning gjennom å bruke værradar for å styrke sanntidsstyringen av avløpsanleggene og forebygge oversvømmelser og overløpsutslipp.

 AIWW 11

 Jon Røstum, Powel, presenterte Lungegården datasjø på AIWW 5. november.

 IWA AIWW

Kala Vairavamoorthy, Executive Director, IWA, presenterte IWAs program «Digital Water» om hvordan smarte løsninger kan inngå i et Digital Water Ecosystem. Han så også fram mot IWA2020 i København, hvor de nordiske løsninger kan inngå i aktiviteter rundt Smart Water.

 

I tillegg til workshop var det også en presentasjon av prosjektet på den Danske Paviljongen på Aquatech som er en del av AIWW. 

AIWW 22
 

Utskrift

Web Analytics