Invitasjon: utvikling av nyskapende utdanningskonsept for driftspersonell

driftsoperatør
 
Norsk Vann har en nøkkelrolle i opplæringen av driftspersonell til vannbransjen i Norge. Vi starter nå med å lage et helt nytt undervisningsopplegg for driftsoperatørene og du inviteres til leverandørdialog som et første trinn i vår anskaffelsesprosess.
 
Dagens undervisningsopplegg på våre 3-ukers driftsoperatørkurs er dialogbasert klasseromsundervisning hvor en lærer gjennomgår tema for tema og deltagerne jobber med gruppeoppgaver. Deltagerne bidrar også med egne erfaringer og konkrete eksempler, slik at læringen bedre kan overføres til egen arbeidssituasjon. En av de tre kursukene er avsatt til laboratoriearbeid, demonstrasjoner og befaringer i ulike vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg. Kursmateriellet består trykt materiell i form av kursperm supplert med diverse lærehefter.
 
Vi har modifisert strukturen i kursene, og skal utvikle et helt nytt læringskonsept. Det nye konseptet bygger på følgende prinsipper:
  1. Vi skal gjøre læremateriellet digitalt tilgjengelig og tilrettelegge for mer egenstudie, repetisjon og øvinger
  2. Undervisningen skal tilpasses for bl. a. å gjøre lærerens jobb enklere, og forsterke fokuset på systemforståelse og praktiske tiltak i driften
  3. Visualisering (video, animasjon og interaktivitet) blir en viktig del av det materielle stoffet
Norsk Vann har erfart at hvis vi skal få dette til, må vi bygge gode team av ulike spesialister som sammen kan bistå med helheten. Du inviteres derfor til leverandørdialog som et første trinn i vår anskaffelsesprosess.
 
Vi ønsker dialog med bedrifter som har kompetanse og erfaring med ett eller flere av følgende fagområder;
  • Styring og drift av vann- og avløpsanlegg (VA-fagkompetanse)
  • Utvikling av pedagogiske metoder og læringsopplegg, gjerne for yrkesorienterte fag
  • Utvikling og implementering av digital læring, visualisering, animasjon eller interaktive verktøy
Meld din interesse til Marit Skjel i Norsk Vann. Vi tar kontakt med alle som viser interesse for vårt prosjekt.
 
Hele invitasjonen kan du lese her. 
 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics