Utvikling av krisestøtteverktøy for vannbransjen

cim

I kommunalt krisehåndteringsarbeid benyttes CIM som elektronisk plattform for samhandling og koordinering. Nå utvikles et tillegg til CIM tilpasset vannbransjens behov –  VannCIM. 

DBS står bak utviklingen av CIM som det offentliges krisestøtteverktøy, det såkalte DSB-CIM. Alle kommuner, fylkesmenn og resten av statsapparatet benytter denne plattformen i sin beredskap og krisehåndtering. Vann og avløp er en viktig del av kommunenes beredskaps og krisehåndteringsorganisasjon. Imidlertid foreligger det ingen tilpasset modul av CIM for vann og avløp. En slik modul er nå under utvikling gjennom et Norsk Vann prosjekt. Prosjektet har sitt utspring i faggruppen som følger opp beredskapsstudiet på HINN. 

Vann-CIM vil tilrettelegge for anvendelse av moduler i CIM som allerede eksisterer i DBS-CIM. Disse modulene fylles med innhold, maler og oppsett som er nyttige og relevante for vann og avløp. Dermed er veien frem til å ta i bruk CIM mye kortere. Bruk av CIM vil gi sikrere og mer forutsigbar krisehåndtering, siden rutiner og tiltakskort m.v. er tilrettelagt og forberedt. Videre vil kommunikasjon og deling av informasjon med kommunens krisestab og kriseorganisasjon være svært enkel.

Fordelen ved bruk av Vann-CIM vil være:

  • økt beredskap og krisehåndteringskapasitet ved å ha systemer tilpasset eget virksomhetsområde, og som samtidig inngår i kommunenes overordnede systemer
  • tiltakskort for ulike situasjoner ligger inne. Disse må til passes lokalt, men det utgjør trolig bare 30 % av arbeidet med å utarbeide disse i sin helhet.
  • beste praksis innarbeides
  • bedre koordinering med resten av kommunens beredskapsorganisasjon
  • integrasjon mot kartløsninger vil trolig bli tilgjengelig
  • Vann-CIM vil etter planen bli tilgjengelig i november 2020. Norsk Vann oppfordrer til å ta i bruk denne modulen og ytterligere profesjonalisere krisehåndteringen i vannbransje

Faksimile: cim-no.f24.com/

Utskrift

Web Analytics