Vil du være med å utvikle Norsk Vanns VA-norm og tilhørende beste praksis?

va norm ill

Norsk Vann ønsker med dette å komme i kontakt med interesserte ressurspersoner som kan bidra i arbeidet med å foreslå hvilke krav kommunene (ledningseiere) bør stille til utbygging av vann- og avløpsanlegg som kommunen skal eie.

Norsk Vann og Rådet for VA-norm arbeider med å utvikle Norsk Vanns VA-norm og tilhørende beste praksis, som skal erstatte VA/Miljø-bladene som Stiftelsen for VA/Miljø-blad eier. Arbeidet går ut på å samle VA-norm og VA/Miljø-blad til et mer integrert produkt, samt å videreutvikle produktet. Vi skal lage en ny, felles nettløsning for begge produkter. 

Vi har knyttet til oss rådgivere, som foreslår hvilke krav kommunene (ledningseiere) bør stille til utbygging av vann- og avløpsanlegg som kommunen skal eie. Norsk Vann skal arbeide videre med de foreslåtte kravene, før vi gjennomfører en åpen høring. Det er ønskelig med en bred og aktiv brukermedvirkning, slik at vi får kvalitetssikret og forankret kravene hos dere som bruker Norsk Vanns VA-norm.
 
Rådgivere er i gang med å utarbeide et forslag til krav ved bruk av NoDig-metoder, rør og rørdeler av støpejern, og dokumentasjon som ledningseier trenger ved utbygging av vann- og avløpsanlegg. Vi planlegger et arbeidsmøte 17.  september, der vi trenger hjelp av utvalgte fagpersoner som skal bistå Norsk Vann i det videre arbeidet med de foreslåtte kravene, og utvikle disse, med mål om å komme fram til de gode og treffsikre kravene som vannbransjen vil stille. Vi regner også med at vi trenger fagpersoner å diskutere med underveis i arbeidet. Til slutt trenger vi en større referansegruppe til den åpne høringen. 
 
Til det innledende arbeidet ønsker vi å ha med oss fagpersoner som har den nødvendige kompetansen, engasjementet, erfaringen og kapasiteten til å kunne bidra i arbeidet med å utvikle kravene til NoDig-metoder, rør og rørdeler av støpejern og dokumentasjon som ledningseier trenger (herunder krav til dokumentasjon i planlegging og prosjekteringsfasen, og ferdigdokumentasjon). Til den åpne høringen er vi opptatt av å inkludere alle som har en naturlig tilknytning til kommunens krav.
 
Vi ønsker nå å få en oversikt over fagpersoner i vannbransjen som kan bistå oss i arbeidet i de ulike fasene. 
 
Dersom du er interessert i å delta på høstens arbeidsmøte, ber vi deg melde din interesse til Astri Fagerhaug senest 26. juni.

Vi kan kun invitere med oss et begrenset antall personer, så vi mottar gjerne litt informasjon om kompetanse/erfaring/engasjement hos ressurspersoner, for å lette arbeidet med utvelgelsen. Vi ønsker også tilbakemelding fra fagpersoner som ønsker å bli kontaktet i den åpne høringen.

Du finner mer informasjon om arbeidet med VA-norm og VA/Miljø-blad her. 

Utskrift

Web Analytics