14 millioner til innovasjonssatsing i Bærum

baerum2

Gratulerer til Bærum kommune, med Hans Holtbakk Thoresen og Therese Holm Thorvaldsen i spissen, som har vunnet konkurransen om støtte til Innovasjonspartnerskap innen fremtidsrettet avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder.

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Midlene fra Innovasjon Norge skal i hovedsak gå til å finansiere forsknings- eller utviklingskostnader hos de bedriftene og (eventuelt) forskningsaktørene som søkerne inngår kontrakt med. 

For å informere om satsingen og komme i kontakt med aktuelle aktører inviterer Bærum kommune til dialogkonferanse på Kunnskapssenteret i Sandvika, 18. juni fra 11.30 - 15.00.

Les mer og meld deg på her.

 

 

Utskrift

Web Analytics