Sikker vannforsyning

uv anlegg

Askøy-saken, der drikkevannet ser ut til å ha gjort over 2000 innbyggere syke, har vist hvor sårbar vannforsyningen kan være. Mange kommuner og vannselskaper blir oppringt av journalister med spørsmål om det samme kan skje i vår kommune.

Svaret er at ingenting i samfunnet er fullstendig risikofritt, heller ikke vannforsyningen. Man kan aldri være 100 prosent sikker på at noe ikke kan gå galt. Uforutsette hendelser og uhell kan selv den flinkeste i klassen bli utsatt for. Dette har vannbransjen håndtert gjennom systematisk arbeid over mange år. Ved å ha robuste systemer, godt vedlikehold, gode planer og dyktige fagfolk, reduseres risikoen for å bli syk av drikkevannet til et svært lavt og akseptabelt nivå. Følger man kravene i drikkevannsforskriften og god bransjepraksis er drikkevannet trygt. Gjennom god beredskapsplanlegging, gjennomarbeidede ROS-analyser og systematisk arbeid forebygges uønskede hendelser. 

Norsk Vann har utarbeidet et omfattende veiledningsmateriell for å hjelpe kommunene å levere helsemessig trygt drikkevann.

Her kan du lese mer om norske drikkevannskilder og om viktigheten av å beskytte vannkildene mot forurensning.

Kontroll med vannbehandlingen gjøres kontinuerlig gjennom overvåking av driftsprosessene i anleggene. I tillegg til driftsovervåkningen tas det vannprøver for å bekrefte at vannkvaliteten er i henhold til kvalitetskravene. Vi har også nylig gitt ut veilederen om utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann.

For ledningsnettet er det også gitt ut flere veiledninger og anbefalinger. Vi har gitt ut rapporten helsemessig sikkert vannledningsnett som beskriver de ulike risikosituasjonene som kan oppstå på ledningsnettet. Vi har tidligere også gitt ut en rapport om bygging og drift av høydebasseng.

Alle Norsk Vanns rapporter er tilgjengelig i VANNbokhandelen. Sentrale rapporter finner du systematisert i denne oversikten (de aller siste utgitte er ikke med her).

Veiledninger innen vannbehandling:

Vurdering av hvor omfattende vannbehandlingen skal være er beskrevet i følgende rapporter:

Utskrift

Web Analytics