ADK1-sertifisering under korona-pandemien

ledning i grofta
 
Det er ikke krav om å fornye utløpte ADK-sertifikat under korona-pandemien.
 
Alle som har tatt ADK1-kurs de siste årene må oppdatere sine kunnskaper jevnlig for at sertifikatet skal være gyldig. ADK1-sertifikatene f.o.m. 2009 har en gyldighet på 6 år. Innehavere av sertifikatet har selv ansvaret for å gjennomføre resertifiseringskurs for å få utstedt et nytt, gyldig sertifikat.  
 
Rådet for ADK1 sertifisering har besluttet å oppheve kravet om resertifisering inntil videre, med bakgrunn i samfunnets restriksjoner for å hindre smittespredning av Covid-19. Da koronasituasjonen inntraff og «lockdown» var et faktum, ble det midlertidig stopp i gjennomføring av ADK1-kurs.
 
Kravet om resertifisering vil bli gjeninnført når situasjonen tilsier det. Det vil da bli gitt ny frist på 6 måneder for å resertifisere utløpte sertifikat. Rådet tar foreløpig sikte på å gjeninnføre kravet våren 2021. Vi følger koronasituasjonen, vurderer behov for tiltak og følger rådene fra lokale og nasjonale myndigheter.

Hva betyr dette for ledningseiere?

Det er ledningseiere som stiller krav til kompetanse hos utførende entreprenør. Mange ledningseiere følger vår oppfordring om å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal inneha ADK1-sertifikat eller tilsvarende. I en begrenset periode framover må utløpte sertifikat regnes som gyldige.
 
 

Utskrift

Web Analytics