Lærermøte ADK1

befaring adk1

14 av de 15 lærestedene som tilbyr ADK1-kurs var representert på årets lærermøte 18.-19. september. 28 deltakere var samlet på Hamar for å dele erfaringer og utveksle informasjon om ADK1-kursene.

Blant temaene var lærestedsbesøk, retningslinjer for nettkurs og kvalitet på utførte anlegg. Deltakerne var på befaring ved to anlegg: ny hovedvannledning på Hias IKS og et saneringsprosjekt for Hamar kommune.

Knut Ståle Berge fra Våler videregående skole ble valgt til lærestedenes representant i rådet for ADK-opplæring.

Det er Norsk Vann som står som eier av ADK1-ordningen (Anlegg-Drift-Kontroll), og gjennom rådet for ADK-opplæring føres det tilsyn med undervisningen som foregår ved videregående skoler og private læresteder mange steder i landet.

 

Utskrift

Web Analytics