Ny rapport: Kummer - klassifisering og tilstandsvurdering

faksimile252
 
Norsk Vann rapport 252 beskriver klassifisering og tilstandsvurdering av vann-, avløps- og felleskummer. Klassifiseringen gir grunnlag for tilstandsvurdering, og det er beskrevet metodikk for prioritering av kummer for rehabilitering. Rapporten finner du nå i VANNbokhandelen.
 
I Norsk Vanns rapporteringssystem finnes det i dag ulike rapporter for karakterisering og tilstandsvurdering av vann- og avløpsledninger. Det har ikke vært noe tilsvarende for kummer. Siden kummene er viktige servicepunkt på ledningsnettet trengs det tilsvarende verktøy også for kummer. For effektivt å kunne karakterisere og vurdere hvilke kummer som bør rehabiliteres er det nødvendig å ha en veiledning for rapportering og vekting av observasjoner.

Rapporten beskriver metoder for inspeksjon og rapportering hvor gradering av feil og mangler gir grunnlag for å prioritere kummer som trenger rehabilitering. Rapporten dekker spekteret fra enkel manuell registrering med kamera og skjema til bruk av kumskanner med rapportgenerator. Rapporten vil være et viktig bidrag til kommunenes arbeid med å prioritere tiltak på kummer og ledningsnettet. 

 

Utskrift

Web Analytics