Ny rapport: Organic Pollutants in Norwegian Wastewater Sludge

faksimile rapport 248

Norsk Vann rapport 248/2018 - Organic Pollutants i Norwegian Wastewater Sludge er nå tilgjengelig i VANNbokhandelen. Rapporten er den engelske utgaven av rapport 242/2018.
 
Det er i løpet av fem måneder i 2017/18 gjennomført en undersøkelse av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam. Denne undersøkelsen omfatter 18 renseanlegg, hvor mellom syv og ni av disse er de samme anleggene som var med undersøkelsen i 2012/13 og i tidligere undersøkelser. Denne undersøkelsen omfatter analyser av et større antall stoffer sammenlignet med tidligere undersøkelser.
 
Resultatene fra prosjektet gir viktig informasjon om faktisk innhold, som anleggseiere kan bruke i sitt kildesporingsarbeid, samt om trender for innholdet av miljøgifter i avløpsslam.
 
Les omtale av den norske rapporten her.

 

 

Utskrift

Web Analytics