Ny trainee hos Norsk Vann

Signe Tangen

Signe Tangen er trainee i traineeVANN, og etter to fullførte moduler avsluttes traineeløpet hos Norsk Vann. 

De neste åtte månedene skal Signe være hos Norsk Vann. I første modul var Signe trainee i Ringsaker kommune. Her arbeidet hun først og fremst med nye trykksoner i Brumunddal, men hun var også en del ute på drift og laget en veileder for kuminspeksjon tilpasset RK. 

I neste modul var hun hos Hias IKS. Her laget hun en veileder for kuminspeksjon tilpasset Hias, basert på den hun tidligere hadde laget for RK, Norsk Vann rapport nr. 252/2020 og Hias sin egen VA-norm/erfaringer. Signe har også bidratt med laboratorieprøver til Hias-prosessen, vært med å velge konsulent til et saneringsprosjekt, brukt BIM-kurset de fikk gjennom traineeordningen til å tegne som-bygget tegninger, samt vært ute på ledningsnettet. 
 
Nå er det siste modul som står for tur, som skal avvikles hos Norsk Vann på Hamar. Her skal hun først og fremst være med å fasilitere arbeidsgrupper for sekundærrensing, i tillegg til at hun skal jobbe med ulike Norsk Vann-prosjekter knyttet til overvann og tekniske løsninger. 
 
Signe kommer fra Tønsberg og har en bachelor i Geologi fra Universitetet i Tromsø. Videre har hun en mastergrad i Vann og Miljø fra Universitetet i København og University of Chinese Academy of Science, via universitetssamarbeidet Sino -Danish Center. I den forbindelse bodde hun det første året i Beijing. Masteren omhandlet biologisk rensing i MBBR ved Tønsberg renseanlegg. 
 
Vi ønsker Signe velkommen til Norsk Vann!
 

Utskrift

Web Analytics