Spennende vanneksperimenter for barnehagene

ostlandsk larerstevne 1 2019

Fredag og lørdag ble Østlandsk lærerstevne arrangert i Oslo, og blant 4750 deltakere var det 60 barnehageansatte som fikk opplæring i Vannsekken for barnehager. 

Østlandsk lærerstevne er en ideell organisasjon som har som formål å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs og foredrag om aktuelle skole- og utdanningsspørsmål. Stevnet arrangeres hvert år, og tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag. I år ble 117 kurs gjennomført. 

Norsk Vann har som tradisjon å delta på stevnet, og i år var vi som vanlig representert ved Hamar Naturskole. 60 barnehageansatte ble kurset i "Vannsekken for barnehagene". Dette er et pedagogisk materiell utviklet for bruk i barnehagene, og tilsvarende finnes også for grunnskolen. Vannsekken inneholder eksperimenter og oppgaver som introduserer barn for undring, eksperimentering og systematisering rundt vann og miljø. Den er utviklet slik at utstyret du trenger i all hovedsak er ting som finnes i alle barnehager og skoler fra før. Det er dermed ikke behov for stor grad av innkjøp eller investeringer for å ta dette i bruk. De barnehageansatte fikk selv prøve seg på noen av eksperimentene på kurset, noe som alltid slår godt an.  

Vannsekken er gratis å laste ned og ta i bruk, og er utviklet av Norsk Vann, Tekna og Hamar Naturskole.

Les mer om Vannsekken her.

ostlandsk larerstevne 4 2019

 

Utskrift

Web Analytics