Avløpskonferansen 2014 - Små avløp, store utfordringer

Avløpskonferanse Ås 2014Bioforsk Jord og Miljø og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) arrangerte den 13. og 14. mai avløpskonferanse med temaet mindre avløp. Norsk Vann var med som samarbeidspartner.

Det er andre gang konferansen gjennomføres.  Årets arrangement samlet ca. 150 deltagere og var en stor suksess. I tillegg til en rekke foredrag var det utstilling fra ulike aktører.

Det er mange utfordringer i forbindelse med mindre avløpsanlegg og avløpshåndtering i spredt bebyggelse. Mange aktuelle temaer ble tatt opp på konferansen, blant annet:

  • Generelle utfordringer i forbindelse med avløpshåndtering i spredt bebyggelse
  • Tilstand i vannforekomstene og utfordringer i forhold til spredt bebyggelse og avløp
  • Ulike faser og utfordringer i forbindelse med oppryddingsarbeid i spredt bebyggelse
  • Innovasjon, teknologi og fremtidens avløpsløsninger
  • Pågående og planlagt aktivitet på temaet mindre avløp – smakebiter av prosjekter og forskning


Fortvil ikke hvis du gikk glipp av konferansen, alle foredrag vil bli liggende tilgjengelig på nett og du kan finne dem på www.avlop.no. Du får også en ny sjanse om to år, da det planlegges å arrangere en ny konferanse.

Konferansen ga bra faglig påfyll og fungerte utmerket som møteplass mellom de mange aktørene i bransjen. Vi ser fram til neste gang!

Utskrift

Web Analytics