Vellykket EUREAU-møte i Oslo

Norsk Vann var forrige uke vertskap for generalforsamlingen i EUREAU, som er paraplyorganisasjon for den europeiske vannbransjen. I møtet ble blant annet EUREAUs nye visuelle profil lansert.

Norsk Vann er det nasjonale medlemmet i EUREAU; som er den europeiske paraplyorganisasjonen for vannbransjen i 27 land. Medlemmene i EUREAU representerer vann- og avløpsvirksomheter som i sum leverer vann- og avløpstjenester til 400 millioner europeiske vanndrikkere. Se mer info på EUREAUs hjemmesider.

EUREAU avholder generalforsamling to ganger i året, og det går på rundgang mellom medlemmene å være vertskap. Norsk Vanns direktør Einar Melheim representerer Norsk Vann i generalforsamlingen og var vertskap for møtet 8.-9. mai i Oslo.

Deltakerne ble ønsket velkommen til Oslo av ordfører Fabian Stang. Deretter ga konstituert direktør Per Kristiansen i VAV en orientering om Oslos vann- og avløpstjenester, og assisterende direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann orienterte om vannbransjen status og utfordringer på nasjonalt nivå.

Deretter ble EUREAUs nye visuelle profil lansert for medlemmene, gjennom film, brosjyrer og roll-ups. Offisiell lansering utad vil skje utover året ved ulike anledninger. Det var stor entusiasme blant deltakerne for den nye profilen, som vil bidra til å øke synligheten av EUREAU og den europeiske vannbransjen overfor EUs besluttende organer spesielt og presse og allmennhet generelt.

Resten av møtet var viet dagsaktuelle temaer for den europeiske vannbransjen.

På bildet ses fra venstre Almut Bonhage, generalsekretær i EUREAU, Per Kristiansen, konst. direktør i VAV, ordfører Fabian Stang, direktør Einar Melheim i Norsk Vann og Carl-Emil Larsen, president i EUREAU og direktør i Danva.

 

Utskrift

Web Analytics