Vannflasker til OPPTUR-deltakere

Onsdag 7. mai gikk OPPTUR for landets 8. klassinger av stabelen. Norsk Vann var på plass i Romedal og delte ut vannflasker til nærmere 300 elever fra Stange, Romedal og Løten ungdomsskoler, samt Hedemarken friskole. Og selv om det var både sludd og regn underveis var det bare blide fjes å se.

OPPTUR er et nasjonalt arrangement i regi av Den Norske Turistforeningen, og det desidert største tiltaket DNT setter i verk overfor skolene. På den årlige turdagen går elever og lærere ca. en mil til skogs eller til lokale topper i nærområdet. Mange av elevene har aldri gått på tur før, og hensikten er å nå alle elever uavhengig av kultur, bakgrunn, bosted eller økonomi. Totalt deltar over halvparten av landets 8. klassinger denne dagen, d. v. s. 30.000 elever.

Opptur 2014

I Hamar og Hedemarken Turistforenings område deltok 1.100 8.klassinger fra 11 skoler. Norsk Vann var på plass i Romedal utenfor Hamar fra tidlig morgen. Ute i løypa, som gikk fra Romedal sentrum til Klevfoss Industrimuseum, fikk elever og lærere utdelt en vannflaske hver med mjøsvann fra krana. Og til tross for det friske været var det god stemning. Ved ankomst Klevfoss var det utdeling av tegneserier om dovett og hvorfor det er så viktig å drikke vann.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics