Ærespris til Einar Melheim

I forbindelse med at Einar Melheim går av som direktør for Norsk Vann til neste år fant programkomiteen for VAnndammmen det riktig å tildele Einar en Æres Vannmann-pris.
Gjennom sitt arbeide i Norsk Vann har Einar bidratt til at Norsk Vann er blitt en god støttespiller for norske kommuner og på vegne av fellesskapet drevet arbeidet med felles vann-utfordringer på en god måte med stor grad av resultatoppnåelse.

I kriteriene for «Vannmannen» er det sagt at:
Prisen kan tildeles en person i landsdelen som gjennom et langt yrkesaktivt liv innen vannbransjen har gjort en innsats av betydning.
 
Vannmannen 2013 ble tildelt Øystein Pedersen i Sweco Norge AS – avd Tromsø.  Øystein har drevet med kommunalteknisk prosjektering for mange av landsdelens kommuner fra midten av 70-tallet.
 
Prisene ble utdelt under festmiddagen under arrangementet VAnndammen 2013, på Høgskolen i Narvik den 5. november.
 

Utskrift

Web Analytics