Skattefritak for samvirkevannverk/andelsvannverk

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse som på gitte vilkår gir samvirkevannverk/andelsvannverk skattefritak etter skatteloven § 2-32. Denne gledelige meldingen kommer samtidig som Skattedirektoratet har besluttet ikke å ta Skatteklagenemndas avgjørelse for Flateby vannverk opp med Riksskattenemnda.

Norsk Vann har gjennom flere år, og i samarbeid med samvirkevannverk/andelsvannverk blant Norsk Vanns medlemmer, protestert mot Skattedirektoratets tolkning av skatteloven § 2-32 og Skatt Midt-Norge sin praktisering av skatteloven med skatteplikt overfor samvirkevannverk/andelsvannverk. Se bl.a. Norsk Vanns brev til Skattedirektoratet av 6. april 2010.
 
Flateby vannverk klaget sin konkrete sak inn for Skatteklagenemnda, som landet på skattefritak i vedtak av 23. april 2012. Skattedirektoratet har deretter gjort forberedelser for å ta Skatteklagenemndas avgjørelse opp i Riksskattenemda, og både Flateby vannverk og Norsk Vann har gitt innspill i den prosessen.
 
I et brev fra Skattedirektoratet til Flateby vannverk 6. november går det frem at Skattedirektoratet har snudd i sin opprinnelige ambisjon om å ta Skatteklagenemndas avgjørelse for Flateby vannverk inn for Riksskattenemnda, og at Skatteklagenemndas vedtak for Flateby derfor er endelig.
 
I et brev til Skatt Midt-Norge samme dag, har Skattedirektoratet redegjort for en fornyet prinsipiell vurdering av om samvirkevannverk/andelsvannverk kan komme inn under skattebegrensningsregelen i skatteloven § 2-32. De har i sin drøfting vektlagt argumenter som Norsk Vann og Flateby har anvendt mot skatteplikten, og landet ned på en ny konklusjon om at slike vannverk (på gitte vilkår) faller utenfor skatteplikten.
 
Norsk Vann er glad for at Skattedirektoratet har endret sin tolkning av skatteloven § 2-32 overfor samvirkevannverk/andelsvannverk og gratulerer Flateby vannverk og deres advokat Guttorm Jakobsen med et godt resultat i den konkrete saken!

Utskrift

Web Analytics