Norsk Vann satser på Arendalsuka

Vann- og avløpsbransjens betydning og behov vil være tema i Norsk Vanns dialog med politikere og andre under Arendalsuka 8.-13. august. Velkommen til en prat på Norsk Vanns stand i politisk gate og til vår underholdning fra scenen!

Arendalsuka ble arrangert første gang i 2012, som en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka i 2013 skal også bidra i oppstarten av valgkampen for 2013 og skape bredt folkelig engasjement knyttet til valget. Se mer om Arendalsuka og programmet her.

Budskap på stand
Norsk Vann jobber for at vann- og avløpssaker skal ha sin rettmessige plass på den politiske agendaen, og vil delta på Arendalsuka 8.-13. august med stand i politisk gate gjennom hele uken. VA-avdelingen i Arendal kommune vil også være tilstede på standen.

Norsk Vann har utarbeidet et nytt, skreddersydd informasjonsmateriell for politisk dialog om vann- og avløpsbransjen. De prioriterte temaene er:

  • Drikkevannskilder må beskyttes mot forurensning
  • Behov for satsing på vann- og avløpsinfrastrukturen
  • Vann- og avløpsbransjen må tilpasse seg et endret klima: Det må også regelverk og myndigheter!
  • Helhetlig vannforvaltning er viktig, men krevende

Dette materiellet vil bli benyttet på stand under Arendalsuka, og er også et nytt tilbud på våre hjemmesider under «Norsk Vann mener > Budskap og fakta», som vil bli utviklet videre.

Spenstig innslag fra scenen
Norsk Vann har også meldt seg på med innslag fra åpen scene under Arendalsuka. Vi har engasjert 3. generasjons vanningeniør Christen Ræstad til å fremføre en monolog fra scenen torsdag 8. august kl. 17.30 (fremskyndet til 17.10 hvis det viser seg mulig), med følgende forhåndsomtale:

Ibsen er død – vannutfordringene lever!
Klimaet blir varmere, våtere og villere. Samfunnssikkerheten settes oftere på prøve. Gjennom en underholdende monolog vil Norsk Vann trekke linjene fra 1800-tallet og Dr. Stockmanns arbeid med badeanstaltens vannkvalitet frem til dagens utfordringer med å sikre tilfredsstillende vann- og avløpstjenester. Det vil være spenstige drøftinger av hvordan vi i Norge skal klare å beskytte våre drikkevannskilder, tilpasse oss klimaendringer, innfri EUs vanndirektiv og sikre en bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsinfrastrukturen. Noe av dette angår DEG. Aksepterer du badeforbud eller byggeforbud for å beskytte drikkevannet? Forebygging koster og kan ramme private og økonomiske interesser. Samtidig må vannkvaliteten sikres. Dette er politikk – ikke bare teknikk! Møt opp og opplev en vanningeniør anno 2013 drøfte aktualiteten av Dr. Stockmann i dag, som en oppladning til Nasjonalteaterets oppsetning av En folkefiende i Arendal Kultur- og rådhus rett etterpå.


Arendalsuka er et norsk svar på den tradisjonsrike, svenske Almedalsveckan, som har vist seg svært vellykket. Se mer om Almedalsveckan her

Utskrift

Web Analytics