Rapporter om kommunenes forvaltning av VA, bygg og veg

Vann og avløp er noe bedre stilt enn kommunale bygg og veger når det gjelder vedlikeholdsetterslep, men det er behov for en satsing på alle 3 områder gjennom bruk av en rekke virkemidler. Dette fremkommer i et FoU-prosjekt som Civitas har utført på oppdrag for KS.

FoU-prosjektet er rapportert i form av 5 delrapporter og samlerapporten "Forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur - dilemmaer og løsninger".

Se omtale av prosjektet og last ned rapportene fra KS sine hjemmesider.

Utskrift

Web Analytics