3 vannverk kronet med tittelen "Norges beste drikkevann 2013"

Norsk Vann gratulerer Jevnaker kommune, Porsgrunn kommune og IVAR IKS som vinnere av konkurransen "Norges beste drikkevann 2013"! Norsk Vann vil berømme alle som deltok og som på den måten bidro til positiv oppmerksomhet om vårt viktigste næringsmiddel.

Konkurransen om Norges beste drikkevann ble holdt på Kommunalteknikkmessen i Telenor Arena 14. mai. Se nærmere omtale på hjemmesidene til NKF / Kommunalteknikkmessen.

Det var påmeldt i alt 18 deltakere i klassen for overflatevann og 6 i klassen for grunnvann. Dommerne gjennomførte først en semifinale. Følgende vanverk kvalifiserte seg til finaleomgangen:

Grunnvannsverk:

  • Elverum vannverk
  • Øvre Årdal vassverk
  • IVAR IKS, Oltedal Vannverk

Overflatevannverk:

  • Porsgrunn kommune, Valleråsen vannbehandlinsanlegg
  • Tromsø kommune, Simavik vannbehandlilngsanlegg
  • Vestfold interkommunale vannverk IKS
  • Frøya kommunale vannverk
  • Jevnaker kommunale vannverk
  • Narvik vannverk

I klassen for overflatevann ble det i finalen delt førsteplass mellom Jevnaker kommune med vann fra Randsfjorden og Porsgrunn kommune med vann fra Mjøvann og Valleråsen vannbehandlingsanlegg. I tillegg fikk Narvik vannverk hederlig omtale.

I klassen for grunnvann vant IVAR IKS med vann fra Oltedal vannverk i Gjesdal kommune.

Norsk Vann gratulerer både vinnerne og alle som deltok i konkurransen "Norges beste drikkevann"! Slike markeringer er viktige for å få oppmerksomhet på den gode smaken og kvaliteten av vårt viktigste næringsmiddel: kranvannet.

Utskrift

Web Analytics