Orden på ledninger - et felles ansvar

"Samarbeidsforum for ledninger i grunnen" (SLG) er godt i gang med et viktig arbeid for alle som legger ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Det er opprettet egne informasjonssider slik at man kan følge med undervegs på SLGs arbeid.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i møte 8. februar 2013 og er et forum for relevante bransjeorganisasjoner og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Visjon for arbeidet er: ”Orden på ledninger – et felles ansvar.” Forumet er en videreføring og utvidelse av et tidligere samarbeid etablert i 2010, som ble kalt ”Strategigruppen for ledninger i grunnen”.

Per mai 2013 består deltakerne i SLG av 10 myndighetsinstanser og 9 bransjeorganisasjoner m.m. Leder av SLG er Magnar Danielsen i Miljøverndepartementet, og nestleder er Eldar Brænden fra Geomatikkbedriftene. Norsk Vann deltar i SLG v/Toril Hofshagen, som også er medlem av arbeidsutvalget som forbereder møtene i SLG og sørger for fremdrift mellom møtene.

Det er opprettet egne informasjonssider for SLG på Miljøverndepartementets hjemmesider. Gjennom informasjonssidene kan alle følge med på hvilke temaer som SLG behandler og hvilke aktiviteter som blir igangsatt. Blant annet er det lagt ut referat fra forrige møte 2. mai her.

En viktig aktivitet som allerede er igangsatt gjennom dette samarbeidet, er standariseringsarbeid for avstandskrav og kostnadsfordeling. Se egen omtale av det tidligere på Norsk Vanns hjemmesider.
 

Utskrift

Web Analytics