Sikkerhet ved driftskontrollsystemer

Økende bruk av driftskontrollsystemer (DKS) innen drift av VA-systemer gir bedre overvåkning og styring, og derav økt effektivisering, pålitelighet og produktivitet, men har samtidig gjort VA-sektoren mer sårbar for nye typer trusler.

Derfor har det nå kommet en ny Norsk Vann rapport om sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer for VA-anlegg.

Driftskontrollsystemer (DKS) som brukes til å styre og overvåke VA-systemene (vannbehandlingsanlegg, vanntransport, avløpstransport og avløpsrenseanlegg) er en viktig del av infrastrukturen knyttet til vann og avløp. Den stadig økende bruken av IKT innen drift av VA-systemer har gitt store muligheter for bedre overvåkning og styring, noe som har gitt samfunnet gevinster i form av økt effektivisering, pålitelighet og produktivitet, men har samtidig gjort VA-sektoren mer sårbar for nye typer trusler. DKS har gått fra å være lukkede systemer som bare virket på egne maskiner, til å bli integrerte systemer som også er tilknyttet kontorstøttesystemer og internett. Dette har introdusert nye farer og trusler. Det er kjent at IKT-baserte styringssystemer kan manipuleres på ulike måter, noe som medfører at systemene i seg selv kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

 
Veiledningen har som mål å peke på uønskede hendelser som kan oppstå i DKS og gi konkrete råd og anbefalinger til tiltak som kan gjøre DKS og bruken av disse enda sikrere. Anbefalingene er i første rekke rettet mot ansvarlige i de ulike VA-verk (ledelse og IT-ansvarlig), men vil også være nyttige for tilsynsmyndighet. Målet er at DKS skal bli sikrere og mer robuste slik at de klarer å motstå de fleste uønskede hendelser. Dersom en hendelse likevel skulle oppstå, skal det gå kort tid å få systemet opp å gå igjen. I veiledningen er det lagt vekt på å vise gode eksempler og gi gode råd på hvordan sikkerheten av driftskontrollsystemer kan forbedres. Det er utarbeidet enkle sjekklister for å identifisere mulige sårbarheter i VA-verkene knyttet til DKS.
 
Få med deg resultatene fra rapporten på Norsk Vanns Årskonferanse i Bergen 2. og 3. september!
 
Her er mer informasjon om Rapport 195.
 
Her kan alle medlemmer som er med Prosjektsystemet fritt laste ned Rapport 195!
 
Her kan du kjøpe Norsk Vann Rapport 195: Veiledning for sikkerhet av driftskontrollsystemer for VA-systemer!

 

Utskrift

Web Analytics