Vannprisen til Toril Hofshagen

Toril Hofshagen fikk Vannprisen 2013 under seminaret "Vann og avløp - Strategier for fremtidens byer" den 20 mars.
 
Prisen har hun fått som en anerkjennelse for sin store innsats innen vannrelaterte fagområder.
 
VI GRATULERER!
 
 
Fra begrunnelsen og en pressemelding hos RIF har vi sakset følgende:
 
"Med sin allsidige bakgrunn både fra drift og forvaltning har hun en innsikt og oversikt over norsk VA-sektor som få andre. Dette gjelder både det rent VA-faglige og det kompliserte regelverket for sektoren. Hun er særlig opptatt av sektorens rammebetingelser og har som assisterende direktør i Norsk Vann nedlagt en stor og iherdig innsats for å påvirke myndighetene slik at lover og forskrifter skal bli gode og egnede verktøy til beste for sektoren. Hun har blant annet vært en sterk pådriver for at offentlig eierskap til VA-anleggene nå er lovfestet. 
 
Årets prisvinner er en meget engasjert, kunnskapsrik og dyktig fagperson som er etablert som en markant skikkelse i norsk VA-sektor. Hun er genuint opptatt av vann- og avløpssektorens betydning i samfunnet, herunder viktigheten av trygt drikkevann og et rent vannmiljø.
Hofshagens store engasjement og kontaktnett gjør at hun er etterspurt som deltaker og bidragsyter i en rekke VA-faglige sammenhenger. Hun har svært gode samarbeidsevner og er en god og tydelig formidler både skriftlig og muntlig. Hun har også markert seg i det internasjonale samarbeidet, både i nordisk sammenheng og på europeisk nivå gjennom EUREAU.
 
Toril Hofshagen har påtatt seg oppgaver for vannsektoren i Norge langt ut over det som ville vært normalt å forvente utfra hennes stilling, og har blant annet vært en meget dyktig og aktiv ambassadør overfor politikere, myndigheter, og overfor potensielle studenter for å styrke rekrutteringen. Hun stiller alltid velvillig opp på eksterne møter, seminarer, konferanser o.l. og bidrar aktivt på en konstruktiv måte."
 
Toril har selv vært en markant eksponent for et bredt samarbeid i vann- og avløpsbransjen. 
I sin takketale la hun stor vekt på behovet for godt samarbeid mellom alle aktører, inkludert myndigheter, i bransjen. Hun avsluttet talen med et flott, selvskrevet dikt om vann.

Utskrift

Web Analytics