Gir gass med ny teknologi

Hias IKS og Norsk Vann ble i i fjor tatt inn med et pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandøurutvikling, i regio av NHO og KS. HIAS IKS valgte å utlyse en idekonkurranse for innovativ energiutnyttelse av biogass fra avfallsdeponi og avløpsslam. Det kom inn fem forslag og vinneren er nå kåret: Nærenergi AS.

Nærenergi AS er nå kåret til vinner av konkurransen med et småskala oppgraderingsanlegg for biogass til bruk som drivstoff. Løsningen har potensial til å gjøre småskala oppgraderingsanlegg for biogass konkurransedyktige.

Etter prisoverrekkelsen på Gardermoen i går gikk veien rett til møte med Innovasjon Norge. Nærenergi AS og Hias IKS vil nå vurdere å gå videre med et forprosjekt for å bygge et demonstrasjonsanlegg og lanserte dette i møte med Innovasjon Norge, hvor både OFU-ordningen og Miljøteknologiprogrammet er aktuelle.

Avløpsvannet som 88 000 mennesker i de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten i Hedmark kvitter seg med daglig er verdifull, da det gir fra seg gass som kan utnyttes. I tillegg ligger det gamle avfallsdeponiet på Heggvin og svetter ut gass som kan utnyttes. Hias IKS har satt seg tøffe mål for energioptimalsiering og redusert klimapåvirkning.

- Vi fikk inn fem meget interessante løsningsforslag og er godt fornøyd med responsen på konkurransen, sier prosjektleder Stian Wadahl i Hias IKS.

Forslaget til selskapet Nærenergi AS fra Haugesund er nå kåret som vinner og er premiert med 100 000 kroner.

-Flere av løsningene handlet om oppgradering av gassen for bruk til drivstoff. Det vinnende forslaget kom best ut etter en totalvurdering av positive miljøgevinster, grad av innovasjon, gjennomførbarhet, driftsikkerhet og konkurransedyktighet i et livsløpsperspektiv, sier Wadahl.

Anlegget som foreslås, har aldri vært bygd i Norge før. Det har potensial til å gjøre småskala oppgraderingsanlegg for biogass konkurransedyktige.  

Det tenkes å utnytte biogassen til drivstoff for både biler, busser og lastebiler. Et slikt anlegg vil gi en mer effektiv utnyttelse av biogassen enn i dag, hvor noe går til strømproduskjon og noe brennes av.

Hias IKS har vært en av foregangsvirksomhetene i Norsk Vanns prosjekt "Energinettverk i VA" i 2011 og 2012.

Utskrift

Web Analytics