Vurderer du å sette i gang et innovasjonsprosjekt?

logo innovasjon norge 
Innovasjon Norge er på jakt etter modige kommuner/offentlige VA-virksomheter og tilbyr nå løpende veiledning og finansiering av innovasjonspartnerskap. Dersom du ønsker å gå i bresjen og utvikle nye og bedre løsninger på en av vannbransjens utfordringer sammen med næringslivet, så kan dette være en god mulighet.
 
Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått betydelig økte rammer for å støtte bedrifter som har vekstambisjoner. Det blir spennende å se om dette vil føre til vekst og utvikling av norsk næringsliv innen vann- og avløpsområdet. 

Innovasjon Norge er også på tilbudssiden for offentlige virksomheter som ønsker å sette i gang innovasjonsprosjekter. De tre siste årene har de hatt årlige utlysninger av midler til å gjennomføre innovasjonspartnerskap, men nå tilbys løpende veiledning og finansiering. Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Prosedyren kan bare brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Det er offentlige virksomheter som søker, men midlene fra Innovasjon Norge skal i hovedsak gå til å finansiere forsknings- eller utviklingskostnader hos de bedriftene og (eventuelt) forskningsaktørene som søkerne inngår kontrakt med. I tillegg til finansiell risikoavlastning til å utvikle nye løsninger, så tilbyr Innovasjon Norge veiledning sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. Det tilbys hjelp til å rigge en god og trygg anskaffelsesprosess, blant annet opplæring, veiledning og støtte til å gjennomføre kartlegging av behov og dialog med leverandørmarkedet.

Les mer om tilbudet fra Innovasjon Norge her og se opptak fra webinar her.

Kontakt gjerne også oss i Norsk Vann dersom dere vurderer å sette i gang et innovasjonspartnerskap. For å vinne frem med søknaden er spredningspotensialet til løsningene som skal utvikles et viktig vurderingskriterium. Vi kan muligens bidra med å koble på samarbeids- eller følgekommuner. Det er flere av behovene på vann- og avløpsområdet som er felles for mange.

Her kan du lese en artikkel om andre mulige finansielle støtteordninger for innovasjon ledet av offentlige vann- og avløpsvirksomheter.

 

Utskrift

Web Analytics