Oppdatering av e-boka Vann- og avløpsteknikk

Eboka forside webartikkel

Boka Vann- og avløpsteknikk ble tilgjengelig som e-bok fra august 2019. E-bokutgaven av Vann- og avløpsteknikk er tilnærmet identisk med papirutgaven av boka. Det er samme innhold, kapittelinndeling og struktur, men sidetall vil selvfølgelig ikke overensstemme med papirutgaven.

I tillegg inneholder e-bokutgaven en ordliste, og noen videoer som i hovedsak viser hvordan utstyr ser ut og prosesser foregår ute på vannbehandlings- eller avløpsanlegg. Vi har også satt inn enkelte 3D-illustrasjoner av noen ventiler, men disse er foreløpig mest for kuriositetens skyld.

I første versjon (1.0) av e-boka er det problemer med at sort tekst på illustrasjonene blir "usynlig" når man klikker på og forstørrer figurene. Dette fordi figurene da automatisk får sort bakgrunn og figurene er transparente. I oppdateringen er illustrasjoner ikke lenger transparente og dette problemet derfor løst.

Egne notater, bokmerker, markeringer e.l. skal ikke bli påvirket av oppdateringen.

For de som har e-boka i versjon 1.0 er oppdatering til versjon 1.1 selvfølgelig gratis og gjøres i nettbokhandelen.

Eboka forside webartikkel

Om du er en dreven e-bokleser eller nybegynner, håper vi du tar i bruk og får nytte av funksjoner som blant annet «egne notater», bokmerker, rullevisning og søkefunksjonen. Alt dette er nyttige e-bokfunksjoner som bør testes og etter hvert forhåpentligvis brukes flittig.

E-boka kan lastes ned og leses på iPad, iPhone og Mac - og du finner den i appen "Bøker/Books".

Pris kun kr 259,-

Utskrift

Web Analytics