Nytt verktøy for å beregne klimaeffekten av biogjødsel

biogass2

Verktøyet inngår som en del av bransjenorm for biogass, som er etablert i fellesskap av Avfall Norge, Energigass Norge og Norsk Vann. 

Lanseringen skjedde 15. september hos Landbruksdirektoratet, som sammen med Miljødirektoratet har finansiert utviklingen av verktøyet. Formålet med bransjenormen er å beregne og dokumentere klima- og bærekraftegenskaper ved biogass og biogjødsel. 

- Sirkulariteten gir biogass en sterk legitimitet, og dette verktøyet bidrar til å synliggjøre dette, sa Torkil Dyb Remøy fra Miljødirektoratet under lanseringen. Kvantifisering av klimanytten av biogass er viktig, og med den nye biogjødselmodulen blir verktøyet mer komplett. 

Miljødirektoratet ba i 2019 alle biogassprodusenter som oppgraderer biogass om å rapportere klimanytten av dette, men responsen var mindre enn forventet. Det er derfor ønskelig at flere nå tar i bruk bransjenormen for biogass, og rapporterer sine tall til Miljødirektoratet når henvendelsen for 2020-tallene kommer. 

Målet er at bransjenormen for årlig rapportering skal dokumentere norsk biogassforsynings klimanytte og bærekraft. Normen skal også bidra til å øke kunnskapen om klimanytte (LCA) og bærekraft til biogass og biogjødsel. 

- Bransjenorm for biogass er et viktig og nødvendig skritt på vegen for å styrke biogassens posisjon i markedet, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann, i en kommentar.  

Den nye modulen for biogjødsel er utviklet av Carbon Limits, i samarbeid med blant annet NIBIO og NMBU, og er foreløpig testet av noen av produsentene. 

Se også oppslag hos Landbruksdirektoratet om biogjødsel-verktøyet.

bransjenorm biogass

 

Utskrift

Web Analytics