Bli med på Årskonferansen 2020

åarskonf bilde2020

Norsk Vanns Årskonferanse vil i år bli kjørt som en nettkonferanse. Vi planlegger to dager fylt med interessante og aktuelle vann- og avløpsfaglige tema, med 4 digitale miniseminarer på 2,5 timer før og etter lunsj begge dager.

Temaene for miniseminarene blir samfunn, avløp, vann og digitale løsninger i vannbransjen. 

Vi åpner med å sette fokus på innovasjon og samhandling i bransjen. Har vi nok kapasitet i bransjen? Innhold i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, benchmarking og organisering er temaer som vil bli berørt på dag én av årskonferansen.
 
Miljømyndighetene skjerper nå praksis for oppfølging av rensekravene fra avløpsrenseanlegg, og flere fylkesmenn varsler kommunene om at de nå setter makt bak kravene om at utslippstillatelsens krav er gjeldende. Dette kommer til å sette sitt preg på avløpsbransjen de neste årene, og miniseminaret etter lunsj vil ha dette som hovedtema. Det blir innlegg fra myndighetene, samt erfaringer fra anlegg og kommuner som har gjennomført nødvendige tiltak og oppgraderinger. I tillegg blir det informasjon om Norsk Vanns arbeid med å etablere et nettverksprosjekt som hjelp og støtte for medlemmene i denne situasjonen. 
 
Dag to starter med en gjennomgang av nytt drikkevannsdirektiv fra EU og hvilken betydning det har for vårt nasjonale regelverk. Deretter ser vi på erfaringer fra Mattilsynets pågående tilsynsaksjon på ledningsnett, og andre aktuelle tema innen vannforsyning.
 
Korona-perioden har medført behov for hurtig digitalisering av vårt daglige arbeid. Har dette satt sine spor innen vannbransjen? Hvilke digitale løsninger kan hjelpe bransjen i å effektivisere og øke kvaliteten på dokumentasjon og rapportering? Hva med datasikkerheten i dette? Ulike innlegg belyser disse problemstillingene. 
 
Deltagelse er gratis, men det er ønskelig med registrering i form av påmelding. Årsaken til at akkurat denne årskonferansen er kostnadsfri ligger tilbake til årsmøtet i 2018 hvor deler av Norsk Vanns ikke benyttede midler ble satt av til å redusere avgiften på fremtidig årskonferanse, til gode for våre medlemmer.
 
Sett av 8. og 9. september, og bli med fra egen kontorstol!
 
Klikk her for program og påmelding.

Hjertelig velkommen!

 

Utskrift

Web Analytics