Vet du om noen som fortjener en pris?

omdommeprisen2019

Forslagsfrist for Norsk Vanns Omdømmepris og Bærekraftpris er 1. mai. Send oss forslag på gode kandidater som har gjort en innsats siden forrige Årskonferanse.

Norsk Vann skal for femte gang dele ut priser til de medlemmene som har jobbet best med omdømmebygging og bærekraft. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 8. september i Stavanger. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Forslagsfrist er 1. mai 2020.

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

  • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering.
  • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.
  • Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!”

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen: 

Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:

-                Utøvd god kommunikasjon overfor omverdenen

-                Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt

-                Gjennomført synlighetskampanjer

-                Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet

-                Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet

-                Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)

-                Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen

-                Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:

2016 – Bergen kommune

2017 – Godt Vann Drammensregionen

2018 – Vestfold Vann IKS

2019 – Trondheim kommune

Forslag til kandidater til Omdømmeprisen sendes thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no

 

Kriterier for å vinne Bærekraftprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

  • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft.
  • Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.

Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen: 

Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:

-                Bærekraftig virksomhetsstyring

-                Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen

-                Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet

-                Bruk av NoDig

-                Lekkasjereduksjon

-                Reduksjon av vann på avveie

-                Energiproduksjon på vannforsyningssystem

-                Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg

-                Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosesser

-                Bruk av avløpsslam som ressurs

-                Utnyttelse av biogass

-                Overvannshåndtering og områdeplanlegging

Tidligere vinnere av Bærekraftprisen

2016 – Hias IKS

2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune

2018 – Tromsø kommune

2019 – Asker kommune

Forslag til kandidater til Bærekraftprisen sendes arne.haarr@norskvann.no

Utskrift

Web Analytics