Informasjons-brosjyre til folkevalgte

partilogoer

Norsk Vann har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om vann- og avløpssektoren som distribueres til alle landets kommunestyremedlemmer. Denne kan du lese her.

Norsk Vann gratulerer alle folkevalgte i kommunen som skal gjøre en viktig innsats for lokalsamfunnet de neste fire årene.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Vi har laget en kort informasjonsbrosjyre om kommunenes viktige vann- og avløpstjenester. Her ønsker vi å sette fokus på kommunestyremedlemmenes ansvar for at innbyggerne har rent drikkevann i springen og at avløpet renses før vannet går tilbake til naturen. Vann- og avløpstjenestene er et selvkostområde hvor dere som kommunestyremedlemmer bestemmer gebyrnivået i kommunen. Vi håper og tror dere finner vedlagte brosjyre interessant.

Informasjonsbrosjyren kan du lese/laste ned her.

God lesning – og lykke til med vervet!

Utskrift

Web Analytics